Drahý nový občanský zákoník a jeho částečné "předělávání"

13.08.2014 20:39

V dnešních Hospodářských novinách (http://kuc.cz/d18nm1) se čtenáři mohli také dočíst, že "Nový zákoník (roz. občanský) vyjde na miliardy. Původně neměl stát nic." Ano, už je to tak. Nyní se oficiálně na půdě Ministerstva spravedlnosti hovoří o značných nákladech souvisejících s prosazením nového občanského zákoníku. Náměstek Robert Pelikán tvrdí, že "Jsou to desítky a stovky milionů za různé změny, které si zákoník vyžádal. A to pak rychle naskáče." A aby toho všeho nebylo málo, tak nový občanský zákoník se má částečně revidovat. Právě náměstek Pelikán má nyní podle informačního serveru České justice odjíždět s legislativci kdesi do Krkonoš s cílem "doladit novelu občanského zákoníku" (http://kuc.cz/56jfnj). Ještě ani nebyly vydány kompletní svazky komentářů k novému občanskému zákoníku a už se počítá tu s menšími, tu zase s většími zásahy do něj. Zdá se tedy, že některé pasáže komentářů časem totálně neobstojí a budou muset být buďto přelepeny anebo nahrazeny novými dotisky příslušných svazků. To jsou, prosím, další výdaje. K pozornosti jsou pak slova bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila o tom, že "Přijetí zákoníku byla historická nutnost. Samozřejmě bylo jasné, že nějaké náklady s tím souviset budou. Ale společenský přínos nad nimi určitě převažuje." Myslel jsem si a stále si myslím něco úplně jiného. Ale nemá smysl podobné věci rozvádět, protože stejně to již nikoho nezajímá. Zajímat ovšem každého snad bude, zda soudní judikatura bude vlivem tohoto nového občanského zákoníku převídatelná a zda se vskutku posílí prvek vymahatelnosti práva. Tady jsem skeptický a obávám se, že k tomu nepomohou ani série masivních školení (to jsou, prosím, také velké náklady), jak je třeba nový civilní kodex interpretovat a aplikovat. Když si uvědomím, jak ohledně "starých" právních institutů předchozího občanského zákoníku se mnohy velmi těžko hledala např. v civilním kolegiu Nejvyššího soudu názorová shoda, pak se dá předpokládat, jaká trápení nám přinesou některá problémová ustanovení nového civilního kodexu. A pokud do toho všeho ještě zasáhnou další (dílčí) legislativní změny, tak si každý soudný člověk může poměrně jednoduše představit, jak to s tou předvídatelností civilního práva reálně může dopadnout. Nejde zde ani tak o advokáty, soudce, notáře, exekutory, podnikové právníky, státní úředníky. V prvé řadě jde o občany! Ptám se: je nový občanský zákoník srozumitelný pro "běžného" občana - neprávníka? Je takový "běžný" občan - neprávník - schopen alespoň v základních momentech pochopit stěžejní body nového civilního práva? Bylo vskutku nezbytností v těchto českých hospodářských poměrech přijímat tak zásadní kodex, který nyní podle ministerstva spravedlnosti "vyjde na miliardy"?

http://kuc.cz/mginzj

http://kuc.cz/npvm7n

http://kuc.cz/9ot066

http://kuc.cz/j91ebv

http://kuc.cz/f4h4g8

http://kuc.cz/d03emz

http://kuc.cz/rktqjp

http://kuc.cz/3j0qte

http://kuc.cz/kicbmu

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy