Jmenování akademika, který se spolupodíle na tvorbě NOZ, přímo do funkce soudce (civilního kolegia) NS

24.05.2017 23:56

 

Anketa

Jmenování akademika, který se spolupodílel na tvorbě NOZ, přímo do funkce soudce (civilního kolegia) Nejvyššího soudu

je vhodné  (118)
55%

není vhodné (95)
45%

Celkový počet hlasů: 213

 

 

Poznámky: 

 

    Výsledek uvedené ankety vyzněl ve prospěch závěru, že není považován za problém, pokud se osoby propojené s vazbami na exekutivu, osoby, které se spolupodílely na tvorbě předpisů, měly přetavit do pozice soudců a své sepsané právní právní předpisy interpretovat a aplikovat jako soudci. Je to ovšem reálně vážný problém, neboť právě vstupování osob, které měly tak výrazné vztahy např. s exekutivou, do justičního prostředí, není v poměrech demokratického právního státu přínosné. Lákavá myšlenka povolat do pozice soudců NS osoby, které přece nejlépe budou vědět, jak má taková nová úprava být interpretována a aplikována, poněvadž jí vytvořily, je ve svém důsledku velmi nebezpečná a škodlivá. Na rozdíl od názoru, že by naopak do této pozice měly vejít právní osobnosti, které byly mimo toto legislativní dění, a jež by mohly svým kritickým pohledem a s přidanou hodnotou např. zkušeného akademika vnášet případnou korekci v rámci interpretace a aplikace nové právní úpravy. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy