Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala: Nový občanský zákoník je mimořádně rozsáhlý a dědické právo je jednou z nejhůře napsaných jeho částí

06.04.2014 11:28

     * Autoři občanského zákoníku si jako jeho princip předsevzali, že povoleno bude vše, co není zakázáno. Z toho mělo logicky plynout, že zákoník bude relativně stručným výčtem zakázaného. Tak tomu však evidentně není. Zákoník je mimořádně rozsáhlý, obsahuje nekonečné výčty příkladů, aby nakonec řekl, že i všechny jiné varianty, než ty uvedené, jsou možné. Tak si říkáte - proč to tam vůbec je?


        * Dědické právo je v občanském zákoníku jednou z nejhůře napsaných částí. Tato část zákoníku byla evidentně napsána bez znalosti procesního práva, tedy bez znalosti praktické realizace procesu nabývání dědictví. Z velké části byl opsán starý občanský zákoník z roku 1811, ovšem s vynecháním některých částí, které byly pro fungování celého systému životně důležité.


        * Zákony jsou stále méně srozumitelné. Vytvářejí se nikoliv podle skutečné společenské potřeby, ale podle politické objednávky. Dělají se nahodile ad hoc, aniž dohromady pak tvoří  logický systém. Zákonů se navíc přijímá tolik, že si říkám, že je asi samotní zákonodárci nemohou znát. I z procesního práva se stala těžko pochopitelná vědecká disciplína, a tak to rozhodně být nemá.

 

zdroj: Právo, 5. 4. 2014, str. 19

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy