Nový kodex civilního procesu by měl vycházet z rakouského kodexu

29.12.2016 00:07

Podle sdělení Ministerstva spravedlnosti (Msp) pracovní skupina pro přípravu civilního řádu soudního, která byla ustanovena v dubnu 2016 [a jejímiž členy jsou JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. Alena Winterová, CSc., soudci (Nejvyššího soudu) JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., (Krajského soudu v Plzni) JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. a asistentka soudce Nejvyššího soudu JUDr. Michala Králíka JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (http://kuc.cz/qkeom0); Msp již jako člena komise neuvádí soudce Nejvyššího soudu JUDr. Jiřího Spáčila, CSc.], intenzivně spolupracuje s legislativním odborem MSp. Uvedená skupina odborníků má dle sdělení Msp napomáhat při vytvoření obecného kodexu pro civilní řízení soudní, který by měl spočívat v recepci rakouského kodexu s týmž obsahem (http://kuc.cz/ustl0l).

     Nutno dodat, že zatím neproběhla obecná diskuze v odborné veřejnosti na téma nového civilního procesního kodexu. Nebylo ani Msp sděleno, proč předchozí pracovní skupina pod vedením místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy ukončila svou činnost. Ani nebyla (odborné) veřejnosti vysvětlena změna postoje ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., který původně zaujímal zcela nekompromisní postoj, že soudci by se neměli podílet na tvorbě zákonů (http://kuc.cz/okks9s, http://kuc.cz/b90qb7), když následně týž ministr do pracovní skupiny povolal i soudce. 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy