O přijetí návrhu stanoviska ve věci omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva civilní kolegium dnes nehlasovalo

08.02.2017 13:20

      Ačkoliv mělo být dnes civilním kolegiem hlasováno o návrhu na přijetí stanoviska ve věci omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva (předložený návrh vycházel z názoru, že soudy v této záležitosti mají pravomoc rozhodovat), k hlasování nakonec vůbec nedošlo. Předseda kolegia totiž rozhodování o tomto návrhu stanoviska odložil na příští středu dne 15. 2. 2017. Zůstavává ale otázkou, zda za stávajícího stavu a nálady v kolegiu stanovisko v této věci bude vůbec přijato. Pokud by k takové eventualitě došlo, nebude to znamenat, že Nejvyšší soud není schopen rozkolísanou soudní praxi v této materii sjednotit. Je zde totiž specializovaný senát 30 Cdo, který rozhoduje o dovoláních i v materii omezení svéprávnosti, takže by bylo jen otázku času, aby k této problematice zaujal ve svém budoucím rozhodnutí příslušný právní názor na věc. Tj. nalezl odpověď na esenciální otázku, zda lze rozhodnutím soudu omezit svéprávnost člověka i ve výkonu jeho volebního práva.

     V každém případě příští středu by mělo civilní kolegium při rozhodování o třetím návrhu stanoviska ve shora uvedené věci zohlednit zásadně významnou informaci, že podle aktuálního nálezu Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1580/16, český orgán ochrany ústavnosti v souvislosti s problematikou omezení svéprávnosti výkon volebního práva považuje za právní jednání, z čehož se podává, že Ústavní soud i v poměrech nové civilní úpravy navazuje na své předchozí závěry obsažené v jeho nálezu ze dne 12. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 3102/08. Z toho pak vyplývá, že i Ústavní soud nahlíží na řešení uvedené problematiky (názorově) obdobně, jak je obsaženo ve druhém, resp. nyní ve třetím návrhu stanoviska, o kterém bude civilní kolegium rozhodovat.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy