Soudci by se měli vyvarovat komentářů na adresu kandidátů na veřejné funkce

15.07.2016 05:37

"Členové  nejvyššího soudu by se měli vyvarovat komentářů na adresu kandidátů na veřejné funkce."

 

Ruth Baderová Ginsburgová, soudkyně Nejvyššího soudu Spojených států amerických 

zdroj: http://kuc.cz/59daduhttp://kuc.cz/o8voxo

 

    S tímto názorem je nutno souhlasit i ve zdejších poměrech. Jakékoliv výroky tohoto typu ze strany soudců jsou absolutně nepřijatelné. Nepřijatelná je podle mého názoru ovšem také soudci veřejně činěná kritika např. výkonu funkce prezidenta, výsledků voleb, jak by občané měli (ne)volit, různé výzvy zastupitelům či spolupodepisování různých petic s kritikou státního zřízení. Co myslíte, došlo či dochází k něčemu podobnému v tuzemských poměrech? Na tomto místě se raději zdržím komentáře. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy