Soudcovská unie a etické vodítko

07.11.2016 00:24

Na internetu zde: http://kuc.cz/4mghkq  byla publikována zpráva, že Soudcovská unie hodlá zpracovat jakési etické vodítko pro soudce, jak se mají chovat na internetu a sociálních sítích. Je pravdou, že v uvedeném směru dosud žádná etická pravidla nastavena nebyla, i když z posledního období lze dohledat zcela jasný právní názor Ústavního soudu na mimoprofesní aktivity soudce. K podobnému tématu již dříve zaujal právní názor i Nejvyšší soud. Přesto jsem v poslední době zaznamenal diametrálně odlišné postoje k uvedenému problému. Jsou známé dva případy, kdy soudci byli dokonce za svůj prezentovaný názor kárně stíháni, já znám zase případ, kdy aktivisticko-politické aktivity soudce na veřejnosti jako problémové vnímány nebyly (např. výzvy politickým stranám, negativní hodnocení hlavy státu atd.). Jde o věc pohledu, formování názoru i přístupu k informacím. Stejně jako v případě, že někdo nemusí jako problém vnímat kupř. to, že časopis Soudce vydávaný Soudcovskou unií sponzorují různí "partneři" (z nichž někteří byli v předchozích vydaných číslech i uváděni, např. PPF, a. s.), jiný ovšem zase může namítat, že není vhodné, aby soudcovský časopis sponzorovaly různé firmy atd., neboť to může (nejen) u veřejnosti vyvolávat určité rozpaky. I v těchto pohledech osciluje jakási neviditelná etická linka a je otázkou, jaký je ve společnosti na podobné záležitosti většinový názor. Já mám v tomto směru celkem jasno. Soudce by se neměl vůbec pouštět do nějakého veřejného politického hodnocení či sdělování vnímání svého pohledu na ten který politický problém, a pokud jde o jakékoliv profesní sdružení soudců, to by se podle mého názoru mělo zdržet přijímání jakýchkoliv sponzorských darů od soukromých subjektů. Ale v dnešních poměrech musím mít v patrnosti i variantu, že většinový názor či spíše názor odpovědných osob může být zcela jiný.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy