Vážná výstraha před snahami politické moci vykonávati na soudce vliv

27.02.2014 23:38

     V právní Obzoru uveřejňuje president Nejvyššího soudu v Brně dr. Fajnor úvahu, jež je nepochybně ohlasem některých procesů z poslední doby, které vzbudily zájem širší veřejnosti a při nichž se vyskytly nebo vyšly na veřejnost zjevy a fakta hodně zarážející. President dr. Fajnor prohlašuje, že naše justice je ve vážném nebezpečí, neboť od převratu snaží se politická moc získati větší vliv na soudce a tím i na jejich rozhodování. Autor odmítá s důrazem všechny podobné snahy a pokusy, snažící se zeslabit soudcovskou moc a nezávislost. Rovněž odmítá všechny pokusy reformovati duše a morálku soudců, ať už ve formě třídního či politického soudnictví.

     President dr. Fajnor výstražně praví: "Kdyby se v našem státě pokračovalo na cestě k zeslabování posice soudů a soudců, kdyby se používalo k těmto cílům dosavadních a dokonce progresivně zesilovacích metod, pravím, bylo se lze domnívati, že je tu snaha aplikovati metody Koloničovy: justici třeba nejdříve učiniti chudobnou, potom otrokyní a na konec politickou."

(Národní listy, 3. 8. 1933)

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy