Volné místo asistenta soudce Nejvyššího soudu Pavla Vrchy

22.03.2017 17:20

Hledám právníka (právničku) na uvolněné místo asistenta soudce Nejvyššího soudu, který (která) by se podílel(a) na zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost (v rámci senátu 30 Cdo) ve věcech sporů o platnosti a účinnosti převodu vlastnických práv, sporů o náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., ve věcech svéprávnosti atd. (viz Rozvrh práce Nejvyššího soudu). Předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 5. 2017 (informace o pracovním poměru atd. – viz vedoucí personálního odd. – paní Hana Pazderová, tel. č. 541 593 337, e-mail: hana.pazderova@nsoud.cz). V případě zájmu zašlete, prosím, stručný životopis s motivačním dopisem v termínu do 5. 4. 2017 na e-mail: Pavel.Vrcha@nsoud.cz 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy