Odkazy na internetové stránky

16.04.2010 22:27

INSTITUCE: 

 

Ústavní soud ČR – rozhodnutí

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

 

Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

 

EUR – LEX http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs

 

 Soudní dvůr Evropské unie http://curia.europa.eu/

 

Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz/

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky

http://www.supcourt.gov.sk/

  

Ústavný súd Slovenskej republiky - http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278026

 

SOUKROMÉ STRÁNKY: 

* soudci: 

- stránky soudce Nejvyššího soudu ČR dr. M. Králíka, Ph.D.

http://www.iudexportal.cz/

 

- soudcovské právo - http://soudcovskepravo.blogspot.cz/

 

    - Za otvorenú justíciu:  http://www.sudcovia.sk

 

     - Otvorené právo: http://www.otvorenepravo.sk/temy

 

* publikování judikatury, odborných článků a další aktivity v oblasti práva

 

http://www.epravo.cz/

 

http://www.profipravo.cz/

- Právní prostor - http://www.pravniprostor.cz/

- Akademie samospráv - http://akademiesamosprav.cz

 

* soukromý web věnovaný veřejným zakázkámwww.verejnezakazkyblog.cz/

   

Zajímavé odkazy: http://kuc.cz/8rgy6l

                          http://kuc.cz/5qllzu

                         

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy