Archiv článků

14.03.2019 10:40

Metodika k posuzování osobnostní způsobilosti k výkonu funkce soudce nebo státního zástupce

Výběr soudců.pdf (238254)
14.03.2019 09:53

Kdo je autorem díla Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví? Ministerstvo spravedlnosti má jasno.

       Nejen část odborné lékařské veřejnosti si klade již delší dobu otázku, kdo je vlastně autorem Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dále též "Metodika"). Aktuálně muselo na takový dotaz reagovat Ministerstvo spravedlnosti (Msp) v rámci poskytnutí informací. Jak...
29.01.2019 11:27

K problematice mimoprocesního jednání se soudcem

neviditelnypes.lidovky.cz/justice-k-problematice-mimoprocesniho-jednani-se-soudcem-pmm-/p_spolecnost.aspx?c=A190127_201809_p_spolecnost_wag  
29.01.2019 06:24

K problematice mimoprocesního jednání se soudcem

JUSTICE: K problematice mimoprocesního jednání se soudcem   V posledních dnech je veřejnost zahlcována informacemi v médiích, v nichž je velmi často zmiňována otázka údajných pokusů o ovlivňování justice. Sledoval jsem především dějovou linku jednoho soudce, jenž k mému údivu před...
18.01.2019 08:18

Poslankyně Válková k chování soudce NSS Josefa Baxy

Poslankyně Válková k chování soudce NSS Josefa Baxy Včerejší (17.1.2019)  ČT 24 (20:00 90' ČT24): Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor „...bývalý předseda Nejvyššího správního soudu obvinil hlavu státu z nátlaku na rozhodnutí v některých konkrétních kauzách. Josef Baxa v rozhovoru popsal Deníku...
16.01.2019 23:26

Předseda ÚS Rychetský: Napříště jsou nepřípustné kontakty ústavních soudců s účastníky řízení v živých kauzách

vrcha.webnode.cz/news/predseda-us-rychetsky-napriste-jsou-nepripustne-kontakty-ustavnich-soudcu-s-ucastniky-rizeni-v-zivych-kauzach/
16.01.2019 23:21

Předseda ÚS Rychetský: Napříště jsou nepřípustné kontakty ústavních soudců s účastníky řízení v živých kauzách

   Stran údajně proběhnuvších (dvou) schůzek hradního kancléře s jedním ústavním soudcem se  veřejnost zřejmě již nedočká vysvětlení předmětného soudce, zda k těmto schůzkám vskutku v médiích popisovaným způsobem došlo, a co tohoto zkušeného soudce motivovalo se...
12.01.2019 00:40

Česká televize: Snažil se hradní kancléř ovlivnit soudce?

   Na webu České televize zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370111/ se mj. uvádí:   "Kontakty hradního kancléře Vratislava Mynáře se soudci budou řešit poslanci. TOP 09 to navrhne do programu jednání Sněmovny. Vládní strany...
10.01.2019 10:31

K náležitostem odůvodnění soudního rozhodnutí (skutková zjištění)

     Dospěl-li prvostupňový soud na základě řádně provedených důkazů k nějakým (z těchto důkazů standardním způsobem dovozeným) skutkovým závěrům, nemůže odvolací soud - má-li být jeho rozhodnutí přezkoumatelné - takto zjištěný skutkový stav deformovat tím, že ze soudem prvního...
24.12.2018 11:43

K otázce omezení duševně těžce nemocného člověka v jeho svéprávnosti

Člověka stiženého těžkou duševní poruchou (např. hlubokou mentální retardací), o nějž je třeba trvale (celodenně) pečovat je třeba omezit v jeho svéprávnosti (69) není třeba omezit v jeho svéprávnosti a postačí mu jmenovat opatrovníka k ochraně jeho zájmů (56) ...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)