Archiv článků

10.08.2018 11:20

Návrh vs. teze věcného záměru civilního řádu soudního

     V souvislosti s návštěvou Brna (tuto středu) nový ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zdůraznil, že dosud nebyl zpracován věcný záměr civilního řádu soudního, nýbrž pouze jeho teze.  V této souvislosti ministr Kněžínek mj. vyložil, že: „Současné vedení...
30.06.2018 13:56

Další negativní stanovisko (nyní ze strany Soudcovské unie) k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního

     Po negativním stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního (CŘS) - viz...
30.06.2018 10:39

Změny na půdě Nejvyššího soudu

Po více jak devíti letech končí moje účast v soudním oddělení č. 30 Nejvyššího soudu, resp. poté, co věci, které mi byly v rámci soudního oddělení č. 30 NS podle rozvrhu práce do konce června tohoto roku přiděleny k vyřízení, ve stávajícím složení soudního oddělení (resp. senátu) č....
26.06.2018 23:57

K názoru ohledně nového předsedy NSS

      V souvislosti s včerejším jednáním justičních špiček (Pavel Rychetský, Pavel Šámal a Josef Baxa) s prezidentem republiky Milošem Zemanem informovala některá média o reakci prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové k obsazení  postu předsedy...
26.06.2018 06:00

Délka civilních sporných řízení se zkracuje

Délka civilních sporných řízení se postupně zkracuje   Podle Ministerstva spravedlnosti se délka civilních sporných řízení postupně zkracuje. Zatímco v období od 1. 1. 2001 do 1. 7. 2009 průměrná délka civilních sporných řízení činila 575 dnů, v období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2017...
13.06.2018 13:00

Těžce duševně nemocnému člověku nelze navrátit jeho svéprávnost a jmenovat mu pouze opatrovníka

     Na dnešním zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bylo rozhodnuto o publikaci rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017, a to s následující právní větou:      Člověku, který pro svou duševní poruchu...
03.06.2018 00:07

Dne 13. 6. 2018 bude civilní kolegium projednávat i rozhodnutí ve věci svéprávnosti

    Dne 13. 6. t. r. bude na zasedání civilního kolegia mj. rozhodováno o publikaci tohoto rozsudku (s následující právní větou) ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek:   Poř. č. 9            Člověku, který pro svou duševní...
25.05.2018 10:19

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání ve sporu o Slovanskou epopej

         Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu v dovolacím řízení zrušil rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. dubna 2017 a především Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, který dovoláním napadl potomek slavného...
24.05.2018 22:48

Rozhodnutí ve věci vlastnictví Slovanské epopeje

     Úplněné znění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1257/2018 (ve věci vlastnictví Slovanské epopeje) by mělo být (podle mých informací) k dispozici veřejnosti na internetových stránkách Nejvyššího soudu https://nsoud.cz, a...
01.05.2018 00:02

Nejvyšší soud se kriticky vyjádřil k věcnému záměru CŘS

Civilní kolegium Nejvyššího soudu schválilo aktuální materiál, v němž se opět kriticky vyjadřuje k návrhu věcného záměru nového civilního řádu soudního Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém dubnovém zasedání schválilo dokument stálé komise tohoto...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)