Americké centrum hostilo konferenci o etice povolání soudce

18.05.2015 23:05

28. dubna t. r. Americké centrum v Praze poskytlo Soudcovské unii prostory k pořádání konference věnované etice povolání. Velvyslanec USA Andrew Schapiro "připomněl dlouhodobou spolupráci mezi Velvyslanectvím USA v Praze a českým soudnictvím v oblasti posilování nezávislosti soudců a vytvoření etických norem." https://sux.cz/d7b9). Jak je patrné např. zde: https://sux.cz/ebf6, konference se účastnila celá řada známých osob z justice. Účastníci měli možnost naslouchat panu velvyslanci Schapiro, který mj. uvedl, že "Jeden z hlavních pěti pravidel kodexů soudců v USA zní: ‚Soudce se může zapojit do mimosoudních činností, které jsou v souladu s povinnostmi funkce soudce’. Jak víme, úplné oddělení soudce z mimosoudních aktivit není asi možné, ani moudré. Ve skutečnosti, je pro soudce zdravé udržovat vztahy s místní komunitou a širší společností...soudci by se neměli účastnit činnosti, které snižují důstojnost jejich úřadu, zasahují do plnění výkonu jejich funkce, negativně ovlivňují jejich nestrannost či bezúhonnost."


Tak trochu nechápu, proč Soudcovská unie přikročila k využití prostor Amerického centra v Praze k pořádání takové konference. Zbytečně to totiž budí zájem např. tohoto typu: https://sux.cz/2559 a veřejnost do jisté míry může podobné akce různě interpretovat. I když je prý (v dnešní době snad každému) jasné, že pokud by se něco takového realizovalo např.  "v Ruském centru v Praze", asi by to vyvolalo vášnivé reakce (nejen) v tisku, ale zřejmě i kritiku těch českých soudců, kteří by se takové akce zúčastnili.


Jak je zřejmé např. z rozhodnutí zde: https://sux.cz/1215, nebo zde: https://sux.cz/0a7f, je v problematice mimoprofesní činnosti (českých) soudců určitě celá řada nevyjasněných otázek. Nepochybuji o tom, že podobná konference by se zcela jistě mohla uskutečnit prostřednictvím příslušné české státní instituce. Např. již z toho důvodu, že jde právě o otázky české justice, která si buduje kredit justice nezávislé a nestranné. K tomu ovšem nepomůže ani formování Nejvyšší soudcovské rady či podobné instituce. Nýbrž chování soudců samotných, resp. vnímání takového chování veřejností.


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)