Bývalá předsedkyně NS Iva Brožová mnohé překvapila svým názorem

10.12.2019 15:53

Bývalá předsedkyně Iva Brožové po delší době vyjádřila v dnešních LN svůj názor k aktuální otázce týkající se nominace nynějšího předsedy NS Pavla Šámala na Ústavní soud, jakož i k možnému jmenování nynějšího místopředsedy NS Romana Fialy na post předsedy NS. V článku zde: www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/komentar-vyslouzili-funkcionari-a-ustavni-soud.A191210_131044_ln_byznys_pravo_rkj mnohé převapila svým názorem, že ani s jednou z těchto nominací nesouhlasí, a to z důvodů, které ve svém příspěvku podrobně rozebírá. Názor bývalé předsedkyně NS nelze jistě podceňovat a její pohled na problematiku kumulace bývalých soudních funkcionářů u českého orgánu ochrany ústavnosti má do jisté míry určitou logiku. Nicméně osobnost současného předsedy NS Pavla Šámala je natolik silná, výrazná, že nelze ani na chvíli pochybovat o tom, že by výkon funkce ústavního soudce vykonával způsobem, jenž by v žádném ohledu nemohl narušovat to, co Iva Brožová v nímá za určitý problém. Vím o tom své, protože v některých názorech jsem se s předsedou NS Pavlem Šámalem takříkajíc nesetkal, nicméně právě jeho silná osobnost a nepopiratelná erudice ho vedou v případech možných problémů a střetů jednat rychle, věcně, účinně, ve zjevné snaze problém (nyní v zájmu NS) vyřešit, nikoliv  problémy kupit, odkládat, či snad neřešit. A Ústavní soud přece potřebuje silné osobnosti.

      Pokud jde o kritiku, kterou v dnešních LN  uplatnila Iva Brožová vůči nynějšímu místopředsedovi NS Romanu Fialovi ("milovník moci"), jeví se mi přehnaná a do jisté míry nespravedlivá, jakkkoliv opět chápu "svou" bývalou předsedkyni NS, že primárně kritizuje možnost kumulace postů soudního funkcionáře a prezidenta Soudcovské unie. Roman Fiala stejně jako (ministryní spravedlnosti na post předsedy NS  preferovaný) Robert Fremr jsou nepochybně výrazné osobnosti, které jsou zcela jistě schopny odpovědně zastávat post předsedy NS. Roman Fiala je podle mého názoru soudce s konzervativním přístupem, člověk mimořádně noblesní, diplomatický v jednáních, který si zmíněnou "nálepku", jemu vystavenou bývalou předsedkyní Ivou Brožovou, nezaslouží. Jakkoliv v mnoha jiných ohledech s názory bývalé předsedkyně NS Ivy Brožové souhlasím.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)