Část ustanovení § 42 odst. 1 EŘ (vymáhání dluhu vzniklého před uzavřením manželství z majetku SJM) může být považována za protiústavní

21.01.2014 00:43
 

 

Podle § 42 odst. 1 exekučního řádu (EŘ) , účinného od 1. 1. 2014, exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze mj. provést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Protože však součástí společného jmění (SJM) jsou dle § 710 NOZ dluhy převzaté za trvání manželství („ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů…“, nebo „je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“), lze stěží – s ohledem na čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod – uvažovat o tom, že předmětná část ustanovení § 42 odst. 1 EŘ týkající se vymáhání dluhu vzniklého před uzavřením manželství z majetku SJM, je souladná s ústavně právními předpisy.

Postup v těchto případech je nasnadě: předložení věci (na základě návrhu soudu či v rámci podané ústavní stížnosti) Ústavnímu soudu České republiky s návrhem na zrušení této (podle mého názoru) protiústavní části exekučního řádu.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy