Česká televize: Snažil se hradní kancléř ovlivnit soudce?

12.01.2019 00:40

   Na webu České televize zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370111/ se mj. uvádí:


   "Kontakty hradního kancléře Vratislava Mynáře se soudci budou řešit poslanci. TOP 09 to navrhne do programu jednání Sněmovny. Vládní strany se zatím nevyjádřily, jestli požadavek podpoří. Kancléř se scházel s ústavním soudcem a psal taky předsedovi Nejvyššího správního soudu. Tyto instance měly na stole kauzy, které se Vratislava Mynáře týkaly. Kancléř nařčení ze snahy ovlivňovat soudy odmítá. O případu budeme mluvit s viceprezidentem Soudcovské unie Františkem Kučerou."


    V událostech komentářích včera k uvedené záležitosti vystoupil viceprezident SU František Kučera. Podle mého názoru by ovšem měl v televizi vystoupit předmětný soudce a hodnověrně celou záležitost vysvětlit, neboť věc má nepochybně dvě roviny. Tou první je chování či jednání toho, kdo měl schůzku vyvolat. Tou druhou je pak chování či jednání předmětného soudce, jenž se měl na schůzku (schůzky) dostavit. A pokud zde vznikly pochybnosti, jež jsou takovým způsobem veřejně prezentovány, nezbývá nic jiného, než aby dotčený soudce celou tuto záležitost veřejně vysvětlil. Nemohu ovšem ani v tuto chvíli uvěřit tomu, že by soudce v takto nyní (v médiích) prezentovaných souvislostech se měl s dotčenou osobou tímto způsobem (opakovaně) setkat. Navíc údajně při první schůzce před rozhodnutím, a to údajně v souvislostech popisovaných např. zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2703386-top-09-chce-aby-se-snemovna-zabyvala-mynarovymi-kontakty-se-soudci (k tomu též: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-odmitl-stiznost-proti-prohlidce-jinych-prostor-a-pozemku-v-lanske-obore/).

   Věřím, že se celá situace smysluplně vysvětlí a že zde vznikly pouze nějaké informační šumy. Nestane-li se tak dostatečně jasně, bude to nepochybně k tíži justice jako takové, kterou veřejnost přísně hodnotí. Ale bude to i k tíži samotného soudce, jehož již bude provázet stín zcela nestandardního chování, které v demokratickém právním státě je s postavením nezávislého a nestranného soudce evidentně neslučitelné.


Vyšlo v deníku Právo s tímto obsahem:


Soudcův stín


14.1.2019 - Právo (Publicistika)


Jedenáctého ledna v Událostech, komentářích ČT 24 byly řešeny údajné schůzky hradního kancléře s jedním ústavním soudcem. V pořadu k této záležitosti vystoupil viceprezident Soudcovské unie František Kučera. Podle mého názoru by ovšem v televizi měl vystoupit předmětný soudce a hodnověrně celou záležitost vysvětlit. Záležitost má totiž nepochybně dvě roviny. Tou první je chování či jednání toho, kdo měl schůzku vyvolat. Tou
druhou je pak chování či jednání samotného soudce, jenž se měl na schůzku (schůzky) údajně dostavit. A pokud zde vznikly nějaké pochybnosti, jež jsou nyní takovým způsobem veřejně prezentovány, nezbývá nic jiného, než aby dotčený soudce celou tuto záležitost veřejně a smysluplně vysvětlil. Nemohu ovšem ani v
tuto chvíli uvěřit tomu, že by se soudce v takto nyní (v médiích) prezentovaných souvislostech měl s dotčenou osobou tímto způsobem (opakovaně) setkat. Navíc údajně při první schůzce před vydáním rozhodnutí v záležitosti ústavní stížnosti Lesní správy Lány, příspěvkové organizace Kanceláře
prezidenta republiky!


Věřím, že se celá situace smysluplně vysvětlí a že zde vznikly pouze nějaké informační šumy. Nestane-li se tak dostatečně jasně, bude to nepochybně k tíži justice jako takové, kterou veřejnost přísně hodnotí. Ale především to bude k tíži samotného soudce, jehož bude již nadále provázet stín zcela nestandardního
chování, které je v demokratickém právním státě s postavením nezávislého a nestranného soudce evidentně neslučitelné.
Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)