Další vzdělavatel (nejen) na poli základních lidských práv a svobod

26.07.2012 16:50

   1. prosince 2011 se v Lidových novinách (pod titulkem "Špicar odchází ze Škodovky. Povede Bakalův Aspen Institut") objevila informace, že Radek Špicar ("jeden z nejvýše postavených čelných manažerů a víceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR") nastupuje do čela pobočky americké think tanku Aspen Institute. LN dále uvedly, že "Americký Aspen Institut, v jehož správní radě sedí například bývalé ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová či Condoleezza Riceová, sám sebe popisuje jako think tank, který se "věnuje podpoře politiky založené na hodnotách, myšlenkách a ideálech dobré společnosti". Své myšlenky organizace propaguje prostřednictvím seminářů a konferencí." (viz: https://kuc.cz/vrlzrj). 18. 7. t. r. pak Česká televize informovala, že "V Praze dnes zahájila provoz středoevropská pobočka prestižní americké vzdělávací organizace Aspen Institute. Jak uvedl předseda správní rady AIP Michael Žantovský... Cílem nové instituce bude přispívat k analýze a řešení naléhavých otázek současného hospodářského, sociálního a myšlenkového vývoje na expertním a nestranickém základě, a to jak v rámci České republiky, tak širšího středoevropského, evropského a euroatlantického prostředí ve spolupráci s Aspenskými Instituty v USA a v několika evropských zemích"(https://kuc.cz/295bvq ).

     Dne 11. 7. t. r. byla do obchodního rejstříku zapsána obecně prospěšná společnost  Aspen Institute Prague o.p.s. V rozsáhlém výčtu činností tohoto subjektu se mj. uvádí: "v regionu střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) poskytovat široké veřejnosti politicky ideologicky neutrální platformu pro demokratické diskuse o globálních politických, ekonomických a společenských otázkách současnosti, jako např. budoucnosti evropské integrace, energetické bezpečnosti či podpoře rovných příležitostí, stejně jako o otázkách základních lidských práv a respektu k nim, a to formou seminářů, konferencí, vzdělávacích, kulturních a dalších společenských akcí.". Prosazovat "hodnoty, myšlenky a ideály dobré společnosti" si vzala za úkol řada osobností. Ředitelem Aspen IP o. p. s. se stal Radek Špicar, ve správní radě budou zasedat mj. Michael Žantovský, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Tomáš Klvaňa, zdeněk Tůma, Jan Zahradil, zatímco úkoly dozorčí rady bude plnit např. Zdeněk Bakala.

     Na internetových stránkách zde: https://www.aspenprague.cz/ se uvádí, že "Aspen Prague je neideologickou a nestranickou institucí podporující rozvoj společnosti založené na hodnotách. Je místem pro sdílení nových myšlenek a vedení neutrální a vyvážené diskuse o zásadních otázkách současnosti. Aspen Institute Prague se soustředí na tři programové oblasti: Leadership, Policy a Public."

    K tomu srov. https://vrcha.webnode.cz/news/boom-pravniho-vzdelavani/

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy