Eliška Wagnerová přijala nabídku Strany zelených na kandidaturu do senátu

26.03.2012 14:22

    "Trošku se chci rozhlížet v jedné advokátní kanceláři o tom, jak se dělá dnes moderní advokacie. Chci to poznat zevnitř. Kdyby si člověk už nevěděl rady, jak se svým časem, tak bych mohla třeba naskočit do advokátního stavu", uvedla ještě jako místopředsedkyně Ústavního soudu České republiky Eliška Wagnerová v rozhovoru např. zde: https://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/ustavni-soud-se-nesmi-bat-kritiky-rekla-wagnerova-pred-odchodem/771108 Rozhlížení Elišce Wagnerové  ovšem dlouho netrvalo, neboť na webu Strany zelených se objevila informace, že Eliška Wagnerová přijala nabídku předsedy Strany Zelených Ondřeje Lišky na kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky (https://www.zeleni.cz/media/aktuality/eliska-wagnerova-prijala-nabidku-strany-zelenych-na-kandidaturu-do-senatu/), a to pro volební obvod č. 59 Brno-město (https://www.senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=26.03.2012&O=8&kod=59). V důsledku této informace jsem pochopil jisté souvislosti posledních dnů i pronášenou ostrou kritiku o ("šílených") vládních reformách (https://www.novinky.cz/domaci/261554-vladni-reformy-jsou-silene-a-asocialni-rika-soudkyne-us-wagnerova.html), která by podle mého přesvědčení z  úst (žádného) soudce (právě proto, že je soudcem) ovšem nikdy vzejít neměla. Co mne ale velmi zaráží je skutečnost, že pod  oznámením této kandidatury je fotografie Elišky Wagnerové jako soudkyně Ústavního soudu při vyhlašování rozhodnutí. Nepřísluší mi se  ptát, proč tak bylo učiněno, ale citím povinnost na tuto nepatřičnost poukázat, protože mnozí občané pod tam uvedenou informací pohlížejí na fotografii (dnes již) politické nominantky v soudním taláru!

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy