Etický kodex soudců

16.06.2020 07:47

Právní publicista Jan Januš v dnešním článku „Pozor na výlety za fotbalem! Soudci dostanou ještě v červnu nový etický kodex“ publikovaném na serveru INFO.CZ (zde: https://www.info.cz/pravo/pozor-na-vylety-za-fotbalem-soudci-dostanou-jeste-v-cervnu-novy-eticky-kodex-45389.html), přináší informaci, že by do konce června měl být všem soudcům rozeslán nový etický kodex a že se očekává, že jej tuzemská justice do konce roku komplexně příjme. V této souvislosti pak cituje nového  předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho, který pro INFO.CZ k etickému kodexu uvedl: „V řádu dnů jej budu mít ve finální verzi, abych jej mohl rozeslat všem předsedům soudů, aby ti je poskytli svým soudcům a soudcovským radám, ti je projednali a přijali za své. Etický kodex takto rozešlu do konce června, jeden výtisk chci dát rovněž paní ministryni spravedlnosti.“

Při čtení tohoto článku tak leckterého (nejen) soudce napadá základní otázka: „Neměl by být komisí zpracovaný koncept kodexu nejprve soudci připomínkován?“ Samozřejmě, že měl. Já bych třeba kromě jiného v takto předloženém kodexu chtěl vědět, jak budou nastaveny mechanismy při participaci soudců v různých spolcích ve vztahu k výkonu jejich soudcovské funkce. Abych mohl případně koncept kodexu připomínkovat např. s ohledem na velmi problémové souvislosti, které jsem zaznamenal s přípravou a realizací Metodiky k odškodňování nemajetkových újem na zdraví (https://vrcha.webnode.cz/news/ke-zmatkum-kolem-metodiky-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi/), kdy někteří soudci na této Metodice pracovali, pak podle ní (a nepředpokládám, že bezúplatně) školili či dokonce se měli podílet (a opět nepředpokládám, že bezúplatně) na vzdělávání soudních znalců v nadstavbovém kursu v odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví, a kromě toho ještě byli připraveni tuto Metodiku aplikovat při své rozhodovací činnosti. Rád bych se také seznámil s pojetím konceptu etického kodexu soudců ve vztahu k činnosti soudce, který např. v rámci své spolkové činnosti kritizuje určité státní instituce, spolupodepisuje se pod různé petice a jakási politická vyjádření a je pak dokonce schopen v určité segmentu této své zájmové činnosti soudit. Mám prostě hodně otázek, na nichž bych rád hledal odpovědi v připravovaném etickém kodexu soudců. A pokud na ně nejsou v kodexu odpovědi, rád bych v tomto směru koncept kodexu připomínkoval. Z tohoto důvodu je proto chybné předkládat soudcům hotový kodex k „přijetí“. Naopak, z povahy (logiky) věci by měla být jeho finální verze, na níž se předmětná komise shodla, rozeslána soudcům k připomínkování. V dnešních poměrech otevřené a transparentní demokratické právní společnosti pak nenalézám žádné opodstatnění, aby takový koncept kodexu byl do zveřejnění jeho finální verze před veřejností utajován. Přece k tomu není žádný důvod, když navíc i z odborné právnické či laické veřejnosti mohou vzejít zajímavé podněty, které by nový etický kodex soudců mohl ve své konečné podobě reflektovat.

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)