Hluboká soustrast Nejvyššího soudu k úmrtí Václava Havla

19.12.2011 13:23

    Nejvyšší soud se zármutkem přijal zprávu o úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla, který se stal symbolem boje za svobodu, demokracii a spravedlnost. Nad vchodem do Nejvyššího soudu od neděle vlaje černý prapor. Václav Havel byl velkou osobností, která stála u vzniku Nejvyššího soudu v Brně, a také jej několikrát navštívil.
    Byl symbolem věčného boje dobra a zla a neváhal obětovat sebe i svůj život za ideály demokracie a svobodného člověka. Zasadil se i o vznik nové demokratické justice, která slouží lidu své země a ne jedné vládnoucí straně.
    Václav Havel nebyl jen výjimečným mužem, ale jeho jméno se stalo pojmem, před kterým se skláněl celý svět. Stal se symbolem pro každého, kdo se snažil žít svůj život podle zásad slušnosti.
     Václav Havel, ač vězněný za své názory, se velmi zasloužil o to, že v roce 1989 mohl český národ vstoupit mezi svobodné, které nesvírají okovy totality. A zcela po právu se stal mužem, který stanul v čele státu, jehož kroky směřovaly mezi národy svobodné Evropy.
    Vedení Nejvyššího soudu i jeho soudci a zaměstnanci vyjadřují všem pozůstalým hlubokou soustrast.

https://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Hluboka_soustrast_Nejvyssiho_soudu_k_umrti_Vaclava_Havla~?open&lng=CZ

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy