Ještě k duplicitním zápisům - aneb nový příspěvek s původními argumenty nepřináší žádný posun

16.09.2011 10:18

 Jak jsem zjistil zde - https://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-duplicitni-katastralni-zapisy-ds7-/p_spolecnost.asp?c=A110915_203015_p_spolecnost_wag - Ing. Rudolf Mládek (https://rudolfmladek.blog.idnes.cz/) opakuje argumenty, resp. publikuje stejný příspěvek, na který jsem již reagoval na tomto svém webu - konkrétně zde: https://vrcha.webnode.cz/news/protiargumenty-ing-rudolfa-mladka-k-legalite-duplicitnich-zapisu/ Protože Ing. Rudolf Mládek opakuje stejné argumenty, které byly již na různých místech (v rámci stejně používaného článku) publikovány, odkazuji na svou protiargumentaci s tím, že názor Ing. Mládka je vytěsněn i judikaturou Ústavního soudu ČR, na kterou jsem ve své reakci také odkázal. S prominutím, myslím si , že  v případě duplicitních zápisů  jde o "bouři ve sklenici vody", poněvadž katastrální úřady musejí pochopitelně konat a provádět zápisy, byť v jejich důsledku dochází k tzv. duplicitě zápisů vlastnického práva k téže nemovitosti.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy