Jmenování soudců

17.01.2012 22:49

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v úterý dne 3. ledna 2012 na Pražském hradě dvanáct nových soudců obecných soudů ČR, kteří složili do jeho rukou předepsaný slib. 

Seznam nově jmenovaných soudců:

 Mgr. Ing. Hana Chaloupková
Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Denisa Durdíková
Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. Jitka Drábková
Obvodní soud pro Prahu 1

JUDr. Tereza Dobešová
Okresní soud v Mladé Boleslavi

Mgr. Markéta Bolková
Okresní soud v Kolíně

Mgr. Milan Kučera, Ph.D.
Okresní soud v Českých Budějovicích

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad
Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Miroslav Jurman
Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Zuzana Brabcová
Okresní soud v Chebu

Mgr. Ladislava Šafránková
Okresní soud v Litoměřicích

Mgr. Petr Pospíšil
Krajský soud v Brně

Mgr. Bc. Aleš Klempa
Okresní soud ve Znojmě

zdroj: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7195.shtml

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy