JUDr. Michal Ryška, soudce Krajského soudu v Brně

06.08.2010 17:43

K vyjadřování soudců v kauze tzv. justiční mafie

 

     "Většina právníků, kteří resp. soudců, kteří jsou v České republice specializováni na oblast ochrany osobnosti, přichází do kontaktu s médii velmi často, protože řízení na ochranu osobnosti jsou velmi často tedy pod příslušným mediálním dohledem dalo by se říci. Veřejnost má o tyto kauzy zcela pochopitelný zájem, stačí zmínit z loňského roku např. kauzu justiční mafie a možná v této souvislosti v té kauze justiční mafie bych se poněkud pozastavil nad určitými výroky z řad některých soudců, a to i z Nejvyššího soudu, kdy tedy došlo k mediálnímu zpochybňování tohoto verdiktu, toho rozsudku a to zcela bez znalosti konkrétních souvislostí té kauzy a zejména bez znalosti relací, které v případě odškodňování nemajetkové újmy v České republice panují a bez znalosti trendů, které tedy  zavedl Ústavní soud..."

 

Interview s brněnským krajským soudem JUDr. Michalem Ryškou na ČT24 in https://www.ct24.cz/o-cem-se-mluvi/44742-soudce-vycislit-odskodneni-pri-zamene-deti-byla-nelehka-zalezitost/ (čas 21:03 až 22:10)

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)