K formulaci výroku rozsudku ve sporu o určení, že katastrální spoluvlastník je po právu spoluvlastníkem v rozsahu id 2/3 nikoliv id 1/3 předmětné nemovitosti

03.06.2011 09:15

 

Jestliže dovolatel – jak v žalobě tvrdí – podle stavu zápisů v katastru nemovitostí má být v současné době vlastníkem spoluvlastnického podílu v rozsahu jedné ideální třetiny předmětných nemovitostí, přičemž podle právního stavu je ve skutečnosti spoluvlastníkem dvou ideálních třetin těchto nemovitostí a předmětnou určovací žalobou se domáhá dosažení souladu mezi stavem evidenčním a tvrzeným právním stavem, je z hlediska naléhavého právního zájmu rozhodující, aby žalobní petit uvedené právní souvislosti reflektoval tak, aby v případě jeho převzetí do rozsudku bylo možno na jeho podkladě ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. provést předmětný zápis (spolu)vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tedy aby v katastru nemovitostí byl dovolatel veden jako spoluvlastník předmětných nemovitostí se spoluvlastnickým podílem v rozsahu dvou ideálních třetin předmětných nemovitostí, čímž by došlo – oproti nynějšímu evidenčnímu stavu – ke sledované změně.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 30 Cdo 2218/2009

 https://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/E47544B1D3CE00F1C1257760003FF7C0?openDocument

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy