Kandidáti na fukci soudce

13.11.2012 22:45

    Vláda ČR rozhodla na svém zasedání dne 8. 11. 2012 o kandidátech do funkcí soudců. Dosud není zavedena praxe, že před uvedenou procedurou Ministerstvo spravedlnosti zveřejní seznam těchto kandidátů a poskytne o nich široké veřejnosti základní informace (vzdělání, praxe, hodnocení, jejich příp. předchozí politickou činnost atd.). Je to ke škodě věci, neboť k otázce výběru soudců zaznívají (nejen) v právní praxi rozličné (někdy i dost kritické) názory (srov. např.: https://kuc.cz/kies8l, https://kuc.cz/aw0a1p, https://kuc.cz/xmacoe, https://kuc.cz/alvt8n)

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. listopadu 2012 č. 809

 

ke kandidátům do funkcí soudců

 

 

             Vláda

 

             pověřuje předsedu vlády spolupodepsat rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování 20 kandidátů, uvedených v příloze tohoto usnesení do funkcí soudců.

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

                                                                                   Příloha

                                                                                   k usnesení vlády

                                                                                   ze dne 8. listopadu 2012 č. 809

 

 

Seznam kandidátů

 

 

obvod Krajského soudu v Praze

 

justiční čekatelé

 

Mgr. Ing. Lubomír Křikava

Okresní soud Praha-západ

 

kandidáti z jiné právní praxe

 

Mgr. Kamila Lamrová

Okresní soud Praha-západ

 

obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem    

 

justiční čekatelé 

 

JUDr. Karolína Řezáčová

Okresní soud v Litoměřicích

  

kandidáti z jiné právní praxe

 

Mgr. Radomil Bajer

Okresní soud v Děčíně

 

Mgr. Martin Majchrák

Okresní soud v Ústí nad Labem

 

Mgr. Kateřina Cvachová

Okresní soud v Děčíně

 

Mgr. Eva Červenková

Okresní soud v České Lípě

 

Mgr. Marta Pražáková

Okresní soud v Liberci

 

Mgr. Karel Šemík

Okresní soud v Ústí nad Labem

 

Mgr. Jan Uhlíř

Okresní soud v Liberci

 

Mgr. Hana Cholastová

Okresní soud v České Lípě

 

Mgr. Darina Kučerová

Okresní soud v Děčíně

 

Mgr. Diana Fujdiak

Okresní soud v Teplicích

 

Mgr. Kateřina Kupková

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

 

JUDr. Eva Vyskočilová

Okresní soud v Lounech

 

obvod Krajského soudu v Brně

 

justiční čekatelé 

 

Mgr. Ilona Miklová

Okresní soud v Uherském Hradišti

 

Mgr. Petra Koubková

Městský soud v Brně

 

Mgr. Vladimír Hromek

Okresní soud Brno-venkov

 

kandidáti z jiné právní praxe

 

JUDr. Viktor Kučera

Krajský soud v Brně

 

Mgr. Jarmila Marková

Okresní soud v Kroměříži

 

Prezident jmenoval dvacet soudců obecných soudů

Datum: 16. 11. 2012, Praha

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v pátek dne 16. listopadu 2012 na Pražském hradě dvacet soudců obecných soudů.

Seznam nově jmenovaných soudců:

Mgr. Ing. Lubomír Křikava
Okresní soud Praha – západ

Mgr. Kamila Lamrová
Okresní soud Praha-západ

JUDr. Karolína Řezáčová
Okresní soud v Litoměřicích

Mgr. Radomil Bajer
Okresní soud v Děčíně

Mgr. Martin Majchrák
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Kateřina Cvachová
Okresní soud v Děčíně

Mgr. Eva Červenková
Okresní soud v České Lípě

Mgr. Marta Pražáková
Okresní soud v Liberci

Mgr. Karel Šemík
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Jan Uhlíř
Okresní soud v Liberci

Mgr. Hana Cholastová
Okresní soud v České Lípě

Mgr. Darina Kučerová
Okresní soud v Děčíně

Mgr. Diana Fujdiak
Okresní soud v Teplicích

Mgr. Kateřina Kupková
Okresní soud v Jablonci nad Nisou

JUDr. Eva Vyskočilová
Okresní soud v Lounech

Mgr. Ilona Miklová
Okresní soud v Uherském Hradišti

Mgr. Petra Koubková
Městský soud v Brně

Mgr. Vladimír Hromek
Okresní soud Brno-venkov

JUDr. Viktor Kučera
Krajský soud v Brně

Mgr. Jarmila Marková
Okresní soud v Kroměříži

 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7473.shtml

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy