Nejvyšší soud ČR v příštím roce posílí o další soudce

29.11.2011 18:15

    Nejvyšší soud ČR by měl v roce 2012 personálně posílit. Takovou informaci lze dovodit z jednání Soudcovské rady NS ČR, která se vyjádřila (vyjadřuje) k otázce dočasného přidělení, resp. přeložení těchto soudců:

 

   K Nejvyššímu soudu by měli být dočasně přiděleni ( stáž)

   1) na dobu od 1.1. 2012 do 30.6. 2012

    * Mgr. Zdeněk Sajdl, soudce Krajského soudu v Hradci Králové

    * JUDr. Jitka Dýšková, soudkyně Krajského soudu v Praze

    * Mgr. Milan Polášek, soudce Vrchního soudu v Olomouci

 

   2) na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

    * JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D., soudce Okresního soudu  Plzeň-jih

    * JUDr. Zbyněk Poledna, soudce Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě

 

  K Nejvyššímu soudu by pak měli být přeloženi:

   * JUDr. Pavel Simon, soudce Okresního soudu v Chebu (vykonávající stáž u NS) od 1. 1. 2012

   * JUDr. Jiří Doležílek, nynější předseda Krajského soudu v Ostravě, od 1.3. 2012 (poznámka: Soudcovská rada se v tomto případě ještě k přeložení uvedeného soudce nevyjádřila)

  

   

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy