Nejvyšší soud pořádá VIII. odborné symposium na téma: "Územní samospráva z pohledu soukromého práva v judikatuře Nejvyššího soudu"

18.05.2012 13:41

Nejvyšší soud si Vás dovoluje pozvat již k VIII. Odbornému symposiu pořádaného pod záštitou paní předsedkyně JUDr. Ivy Brožové, tentokrát k tématu Územní samospráva v soukromém právu.


Nejvyšší soud

 

ČESKÉ REPUBLIKY

pořádá pod záštitou předsedkyně JUDr. Ivy Brožové

VIII. Odborné symposium na téma

"Územní samospráva z pohledu soukromého práva v judikatuře Nejvyššího soudu"


 

Účelem symposia je získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se týká postavení územních samospráv v soukromoprávních vztazích. Zejména se jedná o následující diskuzní okruhy:

· Územně samosprávné celky jako právnické osoby

· Působnost orgánů územněsamosprávných celků při soukromoprávních úkonech

· Smlouvy a jiné majetkoprávní úkony samosprávných celků

· Samosprávné celky jako subjekty soukromoprávních vztahů založených normami veřejného práva

· Odpovědnost orgánů územněsamosprávných celků za škodu


Další informace zde: www.nsoud.cz

 

     Pokud bude časový prostor, rád bych vystoupil s příspěvkem, který se týká tzv. dálničního přivaděče Děčín - D8, a to z obecného pohledu činnosti zástupců samosprávy a tehdejšího fungování policejních orgánů a ústeckého státního zastupitelství, jemuž byl v roce 2007  učiněný  podnět postoupen Nejvyšším státním zastupitelstvím prostřednictvím pražského vrchního státního zastupitelství. Pro podobné případy bych chtěl v příspěvku také  zdůraznit nezbytnost co nejširší informovanosti občanů zástupci samosprávy a důsledné transparentní jednání, které může předejít mnoha nedorozuměním a příp. zbytečnému zatěžování orgánů činných v trestním řízení.  Reaguji tak na několik podnětů občanů z mého předchozího bydliště podívat se na uvedený případ s odstupem několika let, a to ve vazbě na v mezidobí přijatou judikaturu týkající se především obecního zřízení (viz připomenutí problematiky Přeložky silnice I/13 Děčín - D z pohledu obč. sdružení -  https://kuc.cz/m6vb0e).

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy