Nový ministr spravedlnosti a nový občanský zákoník

05.07.2012 08:53

     S jistým údivem  jsem v posledních dnech sledoval některá vyjádření v souvislosti s odvoláním "starého" a jmenováním "nového" ministra spravedlnosti. Tak třeba Unie státních zástupců ve svém prohlášení ze dne 27. 6. 2012 k odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (https://kuc.cz/r7dtgy) vyslovila překvapení a znepokojení nad uvedeným odvoláním. Uvedla také, že považuje důvody odvolání sdělené veřejnosti primérem Nečasem nepřesvědčivými, to vše v situaci, kdy Jiřího Pospíšila považovala za jednoho z nejúspěšnějších ministrů spravedlnosti; v tomto směru připomenula "schválení nového občanského zákoníku a úspěch v řízení před Nejvyšším správním soudem ve věci odvolání Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce v Praze." Unie považuje za "znepokojivé, že nečekané odvolání ministra Pospíšila přichází v době, kdy vláda doposud neschválila jím předložený věcný záměr nového zákona o státním zastupitelství a kdy ministr Pospíšil nestihl rozhodnout o návrhu nejvyššího státního zástupce na jmenování nového vrchního státníhoi zástupce v Praze." Z mého pohledu znepokojivé spíše je to, že se někteří státní zástupci v rámci uvedeného prohlášení takto vyjadřují k počinu premiéra této republiky. To už nemá nic společného s nějakým  odborným názorem, ale jde o jakési  spekulativní politické vnímání situace. Text  prohlášení totiž u čtenářů může navozovat myšlenku, že odvolání fakticky souvisí   s otázkou nového zákona o státním zastupitelství a se jmenováním nového vrchního státního zástupce. Podobné spekulativní náznaky ovšem náleží spíše zástupcům tisku, než státním zástupcům [k tomu srov. (Nejen) o šíření špatné nálady - https://kuc.cz/6au0tw).

      Je otázkou, jaký osud by měl nový občanský zákoník, pokud by odvolání ministra Pospíšila přišlo dříve. Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek již po svém jmenování jasně uvedl, že si váží svých pravomocí, které má. Ministr Blažek není jen akademik, ale také dlouholetý advokát, kteroužto praxi lze na postu ministra jen a jen uvítat. Nepochybuji o tom, že se ministr Pavel Blažek  společně se svým novým týmem zamyslí i nad dosahem nového občanského zákoníku a stavem jeho REÁLNÉ funkčnosti ve vazbě na nezbytné prováděcí předpisy a základní procesní kodex - občanský soudní řád. Po vyhodnocení všech kladů a záporů bych se proto  nedivil, pokud by začala převládat myšlenka ústící k  odložení účinnosti tohoto nového civilního kodexu. A ani bych  poté nebyl překvapen, pokud by se v průběhu dalších let dospělo k pragmatickému závěru, že k tak radikální (ale i nákladné) změně v soukromoprávní úpravě ještě není vhodné (nejen pro způsob zpracování materie) přistoupit a že je zapotřebí tento kodex (tedy v jinou dobu a s jiným týmem) podstatně přepracovat.

 

K novému OZ:

* https://kuc.cz/wyd498

* https://kuc.cz/mebjb3

* https://kuc.cz/j1z0xr

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy