Nový ústavní soudce Pavel Šámal na post předsedy NS preferuje soudce Roberta Fremra

20.02.2020 20:47

Např. server iRozhlas v souvislosti s dnešním jmenováním Pavla Šámala ústavním soudcem informoval o tom, že: "Šámal novinářům řekl, že se Zemanem svého nástupce probíral. 'Hovořili jsme o některých jménech, já podporuji kandidaturu doktora Fremra. Bavili jsme se i o něm a uvidíme, jak se prezident rozhodne, je to jeho výsostná pravomoc,' uvedl." (zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pavel-samal-ustavni-soudce-nastupce-predseda-nejvyssi-soud-robert-fremr_2002201839_tef).


Nikoliv již předseda Nejvyššího soudu, nýbrž nově jmenovaný ústavní soudce Pavel Šámal tedy dnes veřejnosti naplno sdělil, koho preferuje na post předsedy Nejvyššího soudu. Přijde mi to ovšem poněkud nepatřičné, neboť se domnívám, že takový názor měl být pochopitelně primárně směřován pouze prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Sdělil-li však nově jmenovaný ústavní soudce Pavel Šámal názor médiím, tedy veřejnosti, měl současně objasnit, pro jaké důvody tak činí.


Spíše by se dalo očekávat, že na otázky podobného druhu bude ze strany ústavního soudce následovat odpověď, že bude-li taková otázka dotčenému položena panem prezidentem, bude na ni odpovězeno, avšak (již) jako ústavní soudce se k takové otázce přirozeně nemůže veřejně vyjadřovat a tímto způsobem (ne)podporovat toho kterého potencionálního kandidáta na post předsedy Nejvyššího soudu. Jsem si jist, že v odborné i laické veřejnosti panuje drtivá shoda na tom, že takové názory by správně žádný soudce veřejně vyjadřovat neměl. Tím spíše soudce Ústavního soudu. Snad není třeba blíže dodávat, proč.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)