O poměrech v (prvorepublikové) justici

10.12.2016 22:22

K materiálnímu zázemí u Nejvyššího soudu v roce 1921

 

"Voláme zejména po řádném vybudování Nejvyššího soudu v Brně. Přáli bychom si, aby bylo postaráno o dostatečný počet místností pro Nejvyšší soud, aby opatřeny byly řádné byty soudcům z Nejvyššího soudu, aby byla zřízena řádná knihovna, neboť to, co dnes pod jménem knihovny v Nejvyšším našem soudu v Brně existuje, jsou vlastně jen pozůstatky knihovny jistého dvorního rady, které jsou zastaralé a které pro moderního soudce příliš mnoho ceny nemají. A přece soudce nemůže rozhodovati, nemá-li dostatečné množství odborné literatury po ruce.

Této příležitosti zároveň používáme, abychom se dotkli osudu soudců Nejvyššího soudu, těchto největších proletářů mezi justičními zaměstnanci, kteří žijí na dvou místech, rodiny v Praze a oni potom v Brně, a v daleko horších poměrech, nežli pracovníci manuelní. Jejich postavení hmotné jest nedůstojné republiky, a uvádí v nevážnost autoritu státu, která nedovede zjednati snesitelné podmínky životní soudcům nejvyššího svého úřadu justičního."

 

[z vystoupení poslance Emila Špatného (13. 1. 1883 – 9. 3. 1937), 94. schůze NS RČS dne 19. 11. 1921]

 

 

O stavu soudnictví

 

"Naše civilní soudnictví je v absolutně desolátním stavu. Tím nemíním činiti výtky nejvyšší státní justiční správě, poněvadž ta řídí se podle okolností a poměrů, ve kterých žijeme. V civilním soudnictví jsou poměry takové, že do dvou roků se nedostane rozsudek ani v těch nejprimitivnějších soudních případech. Když vyšlo na jevo, že k soudcovskému moratoriu má přijíti ještě moratorium zákonné, jest pochopitelno, že to vyvolalo zděšení a že povolané korporace se proti tomu docela ostře ohradily.

Vezměte vývoj takové pohledávky. Uplyne jistě 6 až 8 měsíců, než dojde k žalobě, pak skoro 2 roky trvá soudní spor. Jestliže nebyl vynesen rozsudek in contumaciam, tedy prostě uplynou tři roky, než dostane věřitel do ruky rozsudek. Pak zase uplyne nějaká doba, než se provede exekuce."

 

[z vystoupení poslance Františka Ostrého (24. 11. 1878 – 2. 4. 1952), schůze NS RČS dne 16. 12. 1932]

 

Důvodová zpráva a výklad zákona

 

"Byla doba, kdy ve starém Rakousku a v Československé republice v pochybných případech soudy a jmenovitě nejvyšší soudy, sáhly k důvodové zprávě, aby podle ní zjistily úmysl zákonodárcův; velmi často se užívalo důvodové zprávy k odůvodnění rozhodnutí některého nejvyššího soudu. Tato tradice, podle mého mínění velmi správná, se v posledních dvou letech v Československé republice změnila. Máme rozhodnutí nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu, v nichž se jasně praví: Do důvodové zprávy nám nic není, my se máme držeti jen zákona a vykládáme zákon podle svého mínění."

 

[z vystoupení poslance Josefa Patzela (15. 7. 1876 – 20. 5. 1927), schůze NS RČS dne 17. 9. 1924]

 

„Svatojánský senát“

 

"Svého času jsem podal s kolegou Staňkem dotaz, týkající se poměru u Nejvyššího soudu v Brně. Vicepresident tohoto soudu pan dr Popelka neváhal ani na chvíli a poradil si v situaci, do níž jsme jeho tak zv. "Svatojánský senát" dotazem přivedli. Napsal mně a kolegovi Staňkovi předvolání, v němž nás vybízel, abychom se ten a ten den dostavili k Nejvyššímu soudu a tam udali ty osoby, které nás o materiálu v dotyčném dotazu informovaly. Dokonce si pan vicepresident Nejvyššího soudu vymínil i hodinu, kdy se máme k soudu dostavit. Je zcela pochopitelno, že jsme ignorovali vyzvání, poněvadž svědčí o tom, že pan vicepresident Nejvyššího soudu v Brně nezná znění našich ústavních a základních zákonů. Podle naší ústavy nemůže nikdo poslance, který na půdě parlamentu se dotazuje nebo něco konstatuje, stíhat, tím méně ho nutit, aby pověděl, odkud informace má."

 

[z vystoupení poslance Dominika Nejezchleb-Marcha (26. 5. 1880 – 29. 12. 1961), schůze NS RČS dne 3. 5. 1927]

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)