Nepatřičné vzkazy k volbě ombudsmana

16.07.2010 11:58

Lidové noviny: https://www.lidovky.cz/nepatricne-vzkazy-k-volbe-ombudsmana-dwe-/ln_noviny.asp?c=A100719_000044_ln_noviny_sko&klic=238002&mes=100719_0

 

 Osobní vzkaz dvěma kritikům kandidatury Ivy Brožové na ombudsmana

 

     Vážení pánové Tomáši Langášku a Jane Komárku. Nepochybuji o vaši odborných kvalitách a respektuji vámi vyslovené a publikované právní názory, jimiž zpochybňujete kandidaturu JUDr. Ivy Brožové na post ombudsmana z důvodu, že je (ve stručnosti) soudkyní a že je tato její funkce neslučitelná s funkcí ombudsmana. Chápu také, že se neztotožňujete s opačným právním názorem jiných právníků. Co mi ovšem velmi vadí je skutečnost, že se před volbou na post ombudsmana vyjadřují osoby, které jsou činné u Ústavního soudu. Tomáš Langášek podle internetových stránek Ústavního soudu do 31.12. 2008 pracoval jako asistent předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, dnem 1. ledna 2009 se stal generálním sekretářem Ústavního soudu, přičemž je mimo jiné stálým zástupcem členky Rady vlády České republiky pro lidská práva Anny Šabatové, která byla kandidátkou a možná bude opět nominována na post ombudsmana. Jan Komárek, autor včerejšího příspěvku „Může být I.B. ombudsmankou“, jenž vyšel v době před volbou ombudsmana, dne 1. ledna 2009 nastoupil na pozici Tomáše Langáška, tedy je činný jako asistent předsedy Ústavního soudu. Nelze proto u něj ani vyloučit, že v souvislosti kupř. s podanou ústavní stížností může z pozice asistenta připravovat podklady k věci případně se týkající i volby ombudsmana. Prostě přijde mi nepatřičné, aby od zaměstnanců či dokonce funkcionářů Ústavního soudu před konáním volby ombudsmana přicházely podobné vzkazy, i kdyby snad jimi publikovaná interpretace inkriminované právní úpravy byla – jak by třeba někdy později bylo vyloženo v rozhodnutí Ústavního soudu – správná. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto období by z těchto míst takové odborné vzkazy prostě zaznívat neměly, jakkoliv ctím právo každého na vyslovení svého vlastního (právního) názoru. Někdy však nejde jen o jména těch, kdo tak činí, ale i o místa, z nichž je tak činěno. A právě k zamezení jakýchkoliv pochybností jeví se v době předvolební přijatelnější určitá forma uvážlivosti a střídmosti.

Odesláno redakci Lidových novin dne 16. července 2010 jako reakce na:

 https://www.lidovky.cz/muze-byt-i-b-ombudsmankou-0hs-/ln_noviny.asp?c=A100716_000041_ln_noviny_sko&klic=237969&mes=100716_0

https://www.lidovky.cz/ombudsmanske-deja-vu-0re-/ln_noviny.asp?c=A100629_000043_ln_noviny_sko&klic=237738&mes=100629_0

https://langasek.blog.idnes.cz/c/143693/Anna-Sabatova-u-nas-zakladala-svobodu-ne-komunismus.html

https://domaci.eurozpravy.cz/politika/11250-langasek-iva-brozova-se-nemuze-stat-ombudsmankou/

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)