Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa k Nejvyššímu soudu

09.06.2014 00:19

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se v rozhovoru na www.epravo.cz mj. vyjádřil k Nejvyššímu soudu. Konkrétně na otázku „Čím si vysvětlujete, že se tak vysoko neumístil nikdo z Nejvyššího soudu?“ odpověděl, že „Nejvyšší soud bezesporu disponuje řadou skutečně vlivných soudců. Ve srovnání s oběma dalšími jmenovanými soudy si ovšem myslím, že zvlášť v minulých letech tento soud trochu podcenil myšlenku, že spravedlnost je věc veřejná a její aktéři, zvlášť jde-li o soudy s „konečným slovem“, by měli být vidět a slyšet v případech, které si zasluhují pozornost. Justici je mimo jiné obecně vyčítána i nesrozumitelnost soudních rozhodnutí. Ta je jistě dílem odvozena i od nepřehledného a stále se měnícího práva. Ale tím spíš by měli soudci být schopni srozumitelně vysvětlit nejen jak, ale zároveň i proč tak či onak rozhodli. A nezůstávat v anonymitě, ukázat i své tváře, projevit odvážně své názory, být připraveni na jejich kritické posouzení veřejností a umět na ně i reagovat. Mlčení nebo opožděně projevená nedůtklivost vytýkající „nepochopení“ kritizovaného rozhodnutí k tomu pozitivně nepřispívá.“ Další zajímavé názory předsedy NSS lze dohledat např. zde: https://kuc.cz/1g45qs

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

19.01.2010 22:43

K otázce, zda žalobu o určení ohledně majetku v SJM může podat jeden z manželů i přes nesouhlas druhého manžela

K otázce, zda žalobu o určení ohledně majetku v SJM může podat jeden z manželů i přes nesouhlas druhého manžela       Žalobu o určení, že předmětná nemovitost je ve společném jmění manželů, může podat i jeden z manželů, a to i tehdy, kdy s tímto...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)