Předseda ÚS Rychetský: Napříště jsou nepřípustné kontakty ústavních soudců s účastníky řízení v živých kauzách

16.01.2019 23:21

   Stran údajně proběhnuvších (dvou) schůzek hradního kancléře s jedním ústavním soudcem se  veřejnost zřejmě již nedočká vysvětlení předmětného soudce, zda k těmto schůzkám vskutku v médiích popisovaným způsobem došlo, a co tohoto zkušeného soudce motivovalo se  s předmětnou osobou, kterou média mj. spojovala v souvislosti s jednou tzv. živou kauzou, údajně (opakovaně) setkat. Psal jsem o tom mj. zde: https://vrcha.webnode.cz/news/ceska-televize-snazil-se-hradni-kancler-ovlivnit-soudce/, v domnění, že dotčený soudce veřejně vystoupí a smysluplně objasní, zda k těmto schůzkám došlo, a pokud ano, pak z jakého důvodu, pokud jedna ze schůzek se měla dokonce konat před rozhodováním v kauze zde: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-odmitl-stiznost-proti-prohlidce-jinych-prostor-a-pozemku-v-lanske-obore/

   Dnes na serveru Respekt je poukazováno na písemné vyjádření Pavla Rychetského k dané „kauze“, které je zřejmě míněno jako jakýsi sealing (pro někoho asi) končící krizové situace. Pavel Rychetský měl totiž Respektu dnes sdělit, že se Ústavní soud rozhodl na kancléřovo chování zareagovat. Respekt pak cituje Pavla Rychetského: „O těchto kontaktech jsem se dozvěděl až z redakce Respektu. Na výjezdním zasedání pléna ÚS, které dnes skončilo, bylo dohodnuto, že v tzv. živých kauzách nepovažuje Ústavní soud za přípustné kontakty či jinou komunikaci soudců – včetně ostatního odborného aparátu Ústavního soudu – s účastníky řízení mimo předepsanou procesní formu.“ (viz zdroj zde: https://www.respekt.cz/politika/zadne-kontakty-reaguje-ustavni-soud-na-kauzu-mynar).

    Musím konstatovat, že je z mého pohledu velkou chybou, pakliže za daného ústavního soudce hovoří jiní. Pro obyčejného občana podobné informace mohou být interpretovatelné i tak, že pokud předseda Ústavního soudu napříště něco podobného soudcům zakazuje, předpokládá to, že k něčemu takovému v minulosti mohlo docházet. Já jsem v příspěvku shora něco takového vylučoval (či spíše nečemu takovému nechtěl vůbec uvěřit) a právě proto jsem předpokládal, že dotčený soudce se k celé záležitosti rychle, jasně, srozumitelně a hodnověrně vyjádří. Nestalo se tak, takže stín, o němž jsem psal v pondělním Právu (zde: https://vrcha.webnode.cz/news/ceska-televize-snazil-se-hradni-kancler-ovlivnit-soudce/), nezmizel; namísto toho přišel pokyn či příkaz předsedy Ústavního soudu shora již citovaný.

    A ještě jeden moment. Všimněte si, jak je pouze a jen (a poměrně dost ostře) kritizován (aktuálně např. zde: https://denikn.cz/54570/soudcova-vypoved-o-zemanove-utoku-na-justici-daval-mi-jasne-najevo-jak-mame-rozhodnout-rika-baxa/?ref=rss) ten, kdo měl údajnou schůzku či schůzky vyvolat, a naprosto se zapomíná i na druhou stranu, tj. na toho dotčeného osloveného soudce, který – na rozdíl od neprávníka hradního kancléře – právníkem (a k tomu významným) je a jenž by při takovém oslovení o schůzku  osobou napojenou na účastníka řízení v tzv. živé kauze (pakliže se tak skutečně stalo), měl reagovat zcela automaticky. Stejně jako např. řidič, který na semaforu vidí červenou. Prostě STOP! Žádná schůzka! Je ovšem úžasné sledovat, jak se takto závažné věci dají mediálně uchopit a prezentovat pouze z pohledu jedné strany.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)