Předsedkyně akreditační komise, CEELI Institut, o. p. s. a programy orientované na právníky

02.02.2012 18:24

     Obchodní rejstřík obsahuje údaj, že paní prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. je členkou správní rady CEELI Institut, o. p. s. Podle údajů zde: https://ceeliinstitute.org/czech/boards-and-management jde o prof. Dvořákovou, která je současně předsedkyní Akreditační komise (https://www.akreditacnikomise.cz/cs/slozeni-akreditacni-komise/prof-phdr-vladimira-dvorakova-csc.html). Podle obchodního rejstříku CELLI Institut, o. p. s. má zajišťovat studijní programy těchto dvou hlavních typů:

a) programů orientovaných na právníky, advokáty, pracovníky justice, ostatní osoby a organizace, které se zajímají o Rule of Law,

b) programů specificky upravených pro potřebu soudců a státních zástupců.

   "Vytvoření CEELI Institutu jako školícího centra pro právníky střední a východní Evropy schválil výbor guvernérů Americké advokátní komory v roce 1999" (https://czech.prague.usembassy.gov/john-roberts-na-ceeli-konferenci-v-praze.html)

     Podle údajů zde: https://ceeliinstitute.org/czech/boards-and-management, členkou správní rady má být dokonce i soudkyně JUDr. Ivana Hrdličková (www.hrdlickova.com, . https://www.finmag.cz/cs/autor/ivana-hrdlickova/). Pokud je tento údaj správný, pak by mělo jít o soudkyni Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích (k tomu srov. https://vrcha.webnode.cz/news/k-ne-dovolene-cinnosti-osoby-vykonavajici-funkci-soudce-v-obcanskem-sdruzeni/). Přednáška Šaríja: https://www.youtube.com/watch?v=FH8_EWZh_aE&feature=channel&list=UL

     Dříve byli v této "ópéesce" činní i dva ústavní soudci -   

 https://www.blisty.cz/doc.php/novakova.doc?id=26

Je obvyklé, aby soudci ve funkci působili v orgánech soukromých subjektů? Tato otázka byla položena v příspěvku zde: https://www.britskelisty.cz/0104/20010402d.html

   K poslání občanských sdružení - Asociace rozvoje právního vědomí, českého svazu výjimečných osobností a Sluníčkové ambulance čtěte zde: https://vrcha.webnode.cz/news/boom-pravniho-vzdelavani/

 

    

   

   

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy