Připravovaná kniha: Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

23.03.2020 13:37

V nejbližších týdnech nakladatelství Leges publikuje mou knihu s názvem "Stres a (syndrom) vyhoření u soudců" - viz info zde: www.knihyleges.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-u-soudcu V knize jsem se pokusil shromáždit sumu určitých základních informací k materii stresu a v dnešní době stále aktuálního syndromu vyhoření u soudců, a to především s ohledem na mé absolvované studium MBA - Psychologie managementu na Ústavu práva a právní vědy.  

V úvodu knihy předesílám, že jde o první a také o mé poslední vydání této knihy, neboť se domnívám, že napříště by zpracování této materie mělo vzejít od psychologa či psychiatra, který se na tuto problematiku zaměřuje. 

Autorský honorář věnuji Nadaci DOBRÝ ANDĚL, která (nejen v tomto nelehkém období) neocenitelně pomáhá mnohým postiženým rodinám (onkologická onemocnění atd.). 

 

Aktuality

27.06.2020 13:48

Aktualizováno k 27. 6. 2020: Připomínky k materiálu: Etický kodex soudců - Etické zásady chování soudce

vrcha.webnode.cz/news/eticky-kodex-soudcu-eticke-zasady-chovani-soudce/
16.06.2020 07:47

Etický kodex soudců

Právní publicista Jan Januš v dnešním článku „Pozor na výlety za fotbalem! Soudci dostanou ještě v červnu nový etický kodex“ publikovaném na serveru INFO.CZ (zde: https://www.info.cz/pravo/pozor-na-vylety-za-fotbalem-soudci-dostanou-jeste-v-cervnu-novy-eticky-kodex-45389.html), přináší...
13.06.2020 22:55

Ke zmatkům kolem Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

vrcha.webnode.cz/news/ke-zmatkum-kolem-metodiky-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi/   
12.06.2020 11:42

K otázce zpracování stanoviska ve věcech žalob o náhradu škody v souvislosti s koronavirem

Zpravodajský server irozhlas.cz informoval čtenáře v dnešním článku Václava Štefana zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-soud-petr-angyalossy-soudci-stanovisko-skody-epidemie-koronavirus_2006120918_ , o rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho „připravit jednotné...
10.06.2020 15:50

Civilní kolegium NS neschválilo rozhodnutí (senátu 25 Cdo) NS ve věci nošení muslimského šátku (hidžábu) ve škole k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí

     Na dnešním zasedání Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (dále též „civilní kolegium“) nebyl schválen k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek  rozsudek (specializovaného senátu 25 Cdo) Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 25...
07.06.2020 20:07

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS červen 2020)

vrcha.webnode.cz/news/rozhodnuti-navrzena-k-publikaci-ve-sbirce-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-material-pro-zasedani-kolegia-ook-ns-listopad-2016/
20.05.2020 23:05

Několik postřehů souvisejících s dnešním jmenováním nového předsedy NS

vrcha.webnode.cz/news/nekolik-postrehu-souvisejicich-s-dnesnim-jmenovanim-noveho-predsedy-ns/
23.03.2020 13:37

Připravovaná kniha: Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

V nejbližších týdnech nakladatelství Leges publikuje mou knihu s názvem "Stres a (syndrom) vyhoření u soudců" - viz info zde: www.knihyleges.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-u-soudcu V knize jsem se pokusil shromáždit sumu určitých základních informací k materii stresu a v dnešní době stále...
20.02.2020 20:47

Nový ústavní soudce Pavel Šámal na post předsedy NS preferuje soudce Roberta Fremra

Např. server iRozhlas v souvislosti s dnešním jmenováním Pavla Šámala ústavním soudcem informoval o tom, že: "Šámal novinářům řekl, že se Zemanem svého nástupce probíral. 'Hovořili jsme o některých jménech, já podporuji kandidaturu doktora Fremra. Bavili jsme se i o něm a uvidíme, jak se prezident...
31.01.2020 15:52

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k Nejvyššímu soudu

Vyjádření zde: vrcha.webnode.cz/news/vyjadreni-k-navrhu-na-docasne-prideleni-judr-j-k-soudce-okresniho-soudu-v-t-k-ns/

Aktuality

27.06.2020 13:48

Aktualizováno k 27. 6. 2020: Připomínky k materiálu: Etický kodex soudců - Etické zásady chování soudce

vrcha.webnode.cz/news/eticky-kodex-soudcu-eticke-zasady-chovani-soudce/
16.06.2020 07:47

Etický kodex soudců

Právní publicista Jan Januš v dnešním článku „Pozor na výlety za fotbalem! Soudci dostanou ještě v červnu nový etický kodex“ publikovaném na serveru INFO.CZ (zde: https://www.info.cz/pravo/pozor-na-vylety-za-fotbalem-soudci-dostanou-jeste-v-cervnu-novy-eticky-kodex-45389.html), přináší...
13.06.2020 22:55

Ke zmatkům kolem Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

vrcha.webnode.cz/news/ke-zmatkum-kolem-metodiky-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi/   
12.06.2020 11:42

K otázce zpracování stanoviska ve věcech žalob o náhradu škody v souvislosti s koronavirem

Zpravodajský server irozhlas.cz informoval čtenáře v dnešním článku Václava Štefana zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-soud-petr-angyalossy-soudci-stanovisko-skody-epidemie-koronavirus_2006120918_ , o rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho „připravit jednotné...
10.06.2020 15:50

Civilní kolegium NS neschválilo rozhodnutí (senátu 25 Cdo) NS ve věci nošení muslimského šátku (hidžábu) ve škole k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí

     Na dnešním zasedání Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (dále též „civilní kolegium“) nebyl schválen k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek  rozsudek (specializovaného senátu 25 Cdo) Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 25...
07.06.2020 20:07

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS červen 2020)

vrcha.webnode.cz/news/rozhodnuti-navrzena-k-publikaci-ve-sbirce-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-material-pro-zasedani-kolegia-ook-ns-listopad-2016/
20.05.2020 23:05

Několik postřehů souvisejících s dnešním jmenováním nového předsedy NS

vrcha.webnode.cz/news/nekolik-postrehu-souvisejicich-s-dnesnim-jmenovanim-noveho-predsedy-ns/
23.03.2020 13:37

Připravovaná kniha: Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

V nejbližších týdnech nakladatelství Leges publikuje mou knihu s názvem "Stres a (syndrom) vyhoření u soudců" - viz info zde: www.knihyleges.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-u-soudcu V knize jsem se pokusil shromáždit sumu určitých základních informací k materii stresu a v dnešní době stále...
20.02.2020 20:47

Nový ústavní soudce Pavel Šámal na post předsedy NS preferuje soudce Roberta Fremra

Např. server iRozhlas v souvislosti s dnešním jmenováním Pavla Šámala ústavním soudcem informoval o tom, že: "Šámal novinářům řekl, že se Zemanem svého nástupce probíral. 'Hovořili jsme o některých jménech, já podporuji kandidaturu doktora Fremra. Bavili jsme se i o něm a uvidíme, jak se prezident...
31.01.2020 15:52

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k Nejvyššímu soudu

Vyjádření zde: vrcha.webnode.cz/news/vyjadreni-k-navrhu-na-docasne-prideleni-judr-j-k-soudce-okresniho-soudu-v-t-k-ns/

Aktuality

27.06.2020 13:48

Aktualizováno k 27. 6. 2020: Připomínky k materiálu: Etický kodex soudců - Etické zásady chování soudce

vrcha.webnode.cz/news/eticky-kodex-soudcu-eticke-zasady-chovani-soudce/
16.06.2020 07:47

Etický kodex soudců

Právní publicista Jan Januš v dnešním článku „Pozor na výlety za fotbalem! Soudci dostanou ještě v červnu nový etický kodex“ publikovaném na serveru INFO.CZ (zde: https://www.info.cz/pravo/pozor-na-vylety-za-fotbalem-soudci-dostanou-jeste-v-cervnu-novy-eticky-kodex-45389.html), přináší...
13.06.2020 22:55

Ke zmatkům kolem Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

vrcha.webnode.cz/news/ke-zmatkum-kolem-metodiky-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi/   
12.06.2020 11:42

K otázce zpracování stanoviska ve věcech žalob o náhradu škody v souvislosti s koronavirem

Zpravodajský server irozhlas.cz informoval čtenáře v dnešním článku Václava Štefana zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-soud-petr-angyalossy-soudci-stanovisko-skody-epidemie-koronavirus_2006120918_ , o rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho „připravit jednotné...
10.06.2020 15:50

Civilní kolegium NS neschválilo rozhodnutí (senátu 25 Cdo) NS ve věci nošení muslimského šátku (hidžábu) ve škole k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí

     Na dnešním zasedání Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (dále též „civilní kolegium“) nebyl schválen k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek  rozsudek (specializovaného senátu 25 Cdo) Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 25...
07.06.2020 20:07

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS červen 2020)

vrcha.webnode.cz/news/rozhodnuti-navrzena-k-publikaci-ve-sbirce-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-material-pro-zasedani-kolegia-ook-ns-listopad-2016/
20.05.2020 23:05

Několik postřehů souvisejících s dnešním jmenováním nového předsedy NS

vrcha.webnode.cz/news/nekolik-postrehu-souvisejicich-s-dnesnim-jmenovanim-noveho-predsedy-ns/
23.03.2020 13:37

Připravovaná kniha: Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

V nejbližších týdnech nakladatelství Leges publikuje mou knihu s názvem "Stres a (syndrom) vyhoření u soudců" - viz info zde: www.knihyleges.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-u-soudcu V knize jsem se pokusil shromáždit sumu určitých základních informací k materii stresu a v dnešní době stále...
20.02.2020 20:47

Nový ústavní soudce Pavel Šámal na post předsedy NS preferuje soudce Roberta Fremra

Např. server iRozhlas v souvislosti s dnešním jmenováním Pavla Šámala ústavním soudcem informoval o tom, že: "Šámal novinářům řekl, že se Zemanem svého nástupce probíral. 'Hovořili jsme o některých jménech, já podporuji kandidaturu doktora Fremra. Bavili jsme se i o něm a uvidíme, jak se prezident...
31.01.2020 15:52

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k Nejvyššímu soudu

Vyjádření zde: vrcha.webnode.cz/news/vyjadreni-k-navrhu-na-docasne-prideleni-judr-j-k-soudce-okresniho-soudu-v-t-k-ns/

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)