Rezoluce soudců a státních zástupců přijatá na manifestační schůzi v Praze dne 4. 12. 1927

04.12.2011 17:24

    

    "Soudcové a státní zástupci celé republiky bez rozdílu národnosti na dnešní manifestační schůzi svými přímo kričícími referáty upozorňují se vším důrazem a vážností na kritický stav našeho soudnictví.

     Burcují svědomí naší veřejnosti a všech odpovědných činitelů zdůrazňujíce, že naše soudcovské poměry jsou kulturního státu nedůstojny a vedou nezbytně ku zhroucení našeho soudnictví.

     Žalujeme, že poměry tyto jsou vykořisťováním nás, domněle bezmocných, protože politicky slabých intelektuálů.

     Víme, že při nynějším nedostatečném obsazení soudů a státních zástupitelstev musilo by nastati úplné ochromení soudnictví se všemi hospodářskými a právními důsledky, kdybychom dodržovali přesně všechny předpisy platných procesních řádů a nepracovali na úkor svého zdraví a svých rodin skoro třikráte více, než bylo a jest naší povinností.

     Nemůže býti smutnějšího dokladu nevážnosti k právnímu řádu, nežli skutečnost, že justiční správa to nejen zná, nýbrž přímo žádá.

     Nový platový zákon a systematisace míst znamenají stabilisaci těchto neblahých a neudržitelných poměrů a proto: nesouhlasíme ani s platovým zákonem, ani se systematisací, protestujeme proti nim a žádáme nápravu bezodkladným uzákoněním soudcovské pragmatiky.

     Schůze soudců a státních zástupců došla pozornosti ve veřejném tisku a - což je potěšitelné - i v širších kruzích odkázaných na soudy. Přiznání skutečnosti, že u soudů nejsou dodržovány předpisy procesních zákonů, působí i na široké vrstvy občanstva nanejvýš znepokojivě."

 

Z rezoluce soudců a státních zástupců Československé republiky, přijaté jednomyslně na manifestační schůzi v Praze dne 4. 12. 1927

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)