Seznam kandidátů na jmenování soudců - únor 2020

07.02.2020 11:14

Ani v letošním roce Msp nezveřejnilo předem seznam kandidátů na soudce. Tomuto problému jsem se již v minulosti věnoval (viz např. zde: vrcha.webnode.cz/news/proc-msp-nezverejnuje-kandidaty-na-soudce/), avšak ke zjednání nápravy nedošlo. Přitom v poměrech demokratického právního státu by mělo být naprostou samozřejmostí, že  před vlastním jmenovacím aktem bude mít veřejnost možnost nahlédnout do seznamu těch, kteří chtějí vykonávat významnou funkci soudce a potencionálně rozhodovat mj. o jejich právech a povinnostech. Může se totiž stát, že k nominantovi může z odborné či laické veřejnosti přijít relevantní připomínka, jež může zpochybňovat důvod jeho jmenování soudcem. Na Slovensku dokonce existují veřejně přístupné údaje týkající se mj. i příbuzenských vazeb soudců s dalšími soudci (např. rodič - dítě) či s justičním personálem.

 

Dne 3. 2. 2020 vláda ČR na svém zasedání projednala seznam kandidátů na jmenování soudců, a to pod č. j. 67/20. Např. server Česká justice umožňuje ve své placené části nahlédnout do tohoto seznamu (viz zde: www.ceska-justice.cz/2020/01/benesova-navrhuje-jmenovat-35-novych-soudcu-siskeova-zamiri-nss/). Msp však tento seznam dosud nezveřejnilo a zřejmě již ani nezveřejní. Jelikož ne všichni jsou v pozici předplatitelů služby na České justici, lze nahlédnout do tohoto seznamu kandidátů na jmenování soudců (únor 2020), respektive dne 13. 2. 2020 již jmenovaných soudců zde: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-jmenuje-soudce-obecnych-soudu-15280

 

Uvedeným kandidátům blahopřeji k úspěšnému absolvování poměrně přísného výběrového řízení na pozici soudcovských kandidátů, kteří nyní čekají na své jmenování prezidentem České republiky Milošem Zemanem. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)