Seznam poradců na MSp a institut podílející se na výuce nového soukromého práva

04.07.2013 17:32

 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo seznam svých placených poradců zde:

https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173

 

Kdo má zájem prohloubit si znalosti z oblasti nového soukromého práva, může využít nabízených školení nově vzniklého subjektu - Institutu práva a ekonomie, s. r. o. Pochopitelně nad rozsah školení zajišťovaných Justiční akademií v Kroměříži mohou i soudci zvolit tuto formu školení k prohloubení svých znalostí.

 

Jak je zřejmé z internetových stránek zde: https://www.institutprava.cz/o-nas, Institut práva a ekonomie, s. r. o., se sídlem Praha 1, Konviktská 291/24, se podílí na výuce nového soukromého práva a mj. zajišťuje  "školení těchto subjektů: Ústavní soud ČR, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Veřejný ochránce práv, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Česká národní banka, Notářská komora ČR, včetně regionálních notářských komor, Exekutorská komora ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Magistrát města Brna, Magistrát města Plzně, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Asociace zdravotních pojišťoven ČR, Komora daňových poradců ČR, Advokátní kanceláře."

 

A kdo má zájem o další informace, tetokrát "z druhé strany", může je vyhledat kupř. i zde: https://dockindl.cz/, https://www.youtube.com/watch?v=DIdroX1zaWg

 

K odbornému vzdělávání - viz také zde:

 

https://vrcha.webnode.cz/news/dalsi-vzdelavatel-nejen-na-poli-zakladnich-lidskych-prav-a-svobod/

 

https://vrcha.webnode.cz/news/boom-pravniho-vzdelavani/

 

https://vrcha.webnode.cz/news/predsedkyne-akreditacni-komise-celii-institut-o-p-s-a-programy-orientovane-na-pravniky/

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy