Usnesení vlády ČR ke kandidátům do funkcí soudců

14.11.2011 20:52

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. října 2011 č. 788

 

ke kandidátům do funkcí soudců

 

  

             Vláda

 

             pověřuje předsedu vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování kandidátů, uvedených v příloze tohoto usnesení, do funkcí  soudců.

  

                         VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

                                                                            Příloha

                                                                            k usnesení vlády

                                                                            ze dne 25. října 2011 č. 788

 

  

I. Obvod Městského soudu v Praze         

 

1. justiční čekatelé

 

a) JUDr. Jan  Montag

    Obvodní soud pro Prahu 1

 

b) Mgr. Michal  Tománek

    Obvodní soud pro Prahu 1

 

c) Mgr. Martin Trepka

    Obvodní soud pro Prahu 9

 

d) Mgr. Hana Kasičová

    Obvodní soud pro Prahu 5

 

e) Mgr. Klára Jantošová

    Obvodní soud pro Prahu 6

 

 

II. Obvod Krajského soudu v Praze         

 

1. justiční čekatelé

 

a) Mgr. Marie Jelínková

    Okresní soud v Příbrami

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) JUDr. Jitka Bartáková

    Krajský soud v Praze

  

 

III. Obvod Krajského soudu v Plzni     

 

1. justiční čekatelé 

 

a) JUDr. Martina Hiřmanová

    Okresní soud Plzeň - město

 

 

IV. Obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. Petr Karásek           

    Okresní soud v Chomutově     

 

b) JUDr. Nikola Kindlová  

    Okresní soud v Chomutově 

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) Mgr. Martin Parolek       

    Okresní soud v Teplicích

 

b) Mgr. Martin Roubalík

    Okresní soud v Teplicích   

 

c) Mgr. Markéta Šumová

    Okresní soud v Děčíně

 

 

V. Obvod Krajského soudu v Brně          

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. Tomáš Pavlíček

    Okresní soud ve Zlíně

 

b) Mgr. Jana Glogarová, LL.M.

    Okresní soud v Hodoníně

 

c) JUDr. Ondřej Sekvard, Ph.D.

    Městský soud v Brně

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) Mgr. Petr Šťastný

    Okresní soud v Uherském Hradišti

 

 

VI. Obvod Krajského soudu v Ostravě        

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. Zuzana Šnejdrlová

    Okresní soud v Přerově

 

b) Mgr. Kateřina Hajná

    Okresní soud v Přerově

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) Mgr. Marek Stach

    Okresní soud v Bruntále

 

 zdroj: https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2011&10-25

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy