V Poslanecké sněmovně PČR opět zaznívají hlasy pro odložení účinnosti nového občanského zákoníku

12.06.2013 16:16

    Stenozáznam z dnešní (12. 6. 2013) 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zachycuje atmosféru mj. při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
(sněmovní tisk 930 - druhé čtení). Z úst poslanců k problematice nového občanského zákonu také zaznělo:

 

Místopředseda PS Jiří Pospíšil:

  „Považuji za mimořádně nebezpečné půl roku před účinností otevírat Pandořinu skříňku, jestli odložíme nový občanský zákoník“

     „dneska…všechny odborné profesní svazy…říkají…ježíšmaria…nezvyšujte právní nejistotu! Řekněte: Spouštíme to! My…uděláme vše pro to, aby to běželo!“

 

     „Je dobré toto říci, protože považuji a tím chci ukončit své vystoupení poslední úvahou, považuji za mimořádně nebezpečné, vážené kolegyně a kolegové, a prosím, varuji před tím a říkám to jako člověk, který podrobně sleduje přípravy na nový občanský zákoník - považuji za mimořádně nebezpečné půl roku před účinností otevírat Pandořinu skříňku, jestli odložíme nový občanský zákoník. Pokud to uděláme, tak ti, co si myslí populisticky, že na tom politicky získají, tak obrovsky ztratí. Protože dneska - a ukazují to všechny semináře, debaty, konference - všechny odborné profesní svazy, advokátní komora, notářská komora, exekutorská komora, Sdružení vlastníků nemovitostí, Česká bankovní asociace atd., už všichni se připravují na aplikaci nového občanského zákoníku. A už říkají: Hlavně to spusťte, hlavně to dokončete. Budeme dělat maximum pro to, aby se ukázalo co nejméně problémů, ale hlavně, ježíšmaria, prosím vás, neuvažujte na podzim, dva, tři měsíce před účinností o tom, že to opět odložíte! Nezvyšujte právní nejistotu! Řekněte: Spouštíme to! My se na to připravíme a uděláme vše pro to, aby to běželo.“

 

Poslankyně Kateřina Klasnová:

    „Nevím, kde pan exministr spravedlnosti slyší ty davy volající po novele občanského zákoníku (roz. novém občanském zákoníku). Já tedy musím říct, že se na mě obrací celá řada lidí ať už z neziskového sektoru, ale i právníci atd. a všichni říkají, že to bude dost hrozné.“

 

„…poctiví říkají odložte to“ (roz. občanský zákoník).

 

     „Nemyslím si, že veřejnost bude zmatena z této diskuse, myslím, že veřejnost bude hlavně zmatena z novely občanského zákoníku a bude zmatena ze všech těch zákonů, které se musí prostudovat. Tak to za prvé. (Potlesk z levé části sálu.)

       Za druhé si myslím, že nevím, kde pan exministr spravedlnosti slyší ty davy volající po novele občanského zákoníku. Já tedy musím říct, že se na mě obrací celá řada lidí ať už z neziskového sektoru, ale i právníci atd. a všichni říkají, že to bude dost hrozné. A naopak mě prosí a žádají, aby se ta věc odložila. Já neříkám, že ji chci odložit, dávám tady legitimní návrh na to, aby se tento návrh zamítl. Sněmovna rozhodne, je to na Sněmovně. Já to mám navíc o to jednodušší, že jako členka opozice nemusím pro toto hlasovat. Ale říkám, že nevidím davy, které by jásaly a volaly: Hurá, sláva, novela občanského zákoníku už je tady!

      

Poslanec Vojtěch Filip: 

      "Čím více prochází (roz. advokáti, soudci, státní zástupci) školením, tím říkají proboha odložte to, tohle není možné, aby to začalo platit."

 

      "Vážený pane předsedající, paní a pánové, má to dva rozměry. Za prvé rozměr, který tady řekla paní kolegyně Klasnová, a já s ní souhlasím, že to, co se tady odehrává, není vůbec standardní. Druhý rozměr má to, co tady řekl pan předsedající místopředseda Pospíšil. Přece není pravda, že v době, kdy se odehrávají konkrétní věci v jednotlivých komorách, ať advokátní, ať se školí soudci nebo státní zástupci, že tam lidé říkají nezastavujte ten vlak, rozjeďte to. Naopak! Čím víc se hlouběji prochází školením, tím říkají proboha odložte to, tohle není možné, aby to začalo platit. To je ta realita! Nebo každý posloucháme někoho jiného, ale těch, kteří říkají zastavte to, je 90 %. Možná, že jsou někteří, kteří se těší, jak někoho podvedou, protože budou o kousek dál. Ale ti poctiví říkají odložte to.“

 

 

Poslanec Jan Chvojka v reakci na vystoupení Místopředsedy PS Jiřího Pospíšila:

   „Prostě nový občanský zákoník až možná na ty vaše komentátory nikdo nechce.“

   „Prostě od 1. 1. 2014 nás čeká velký chaos. Bude nový občanský zákoník.“

 

    „Já bych chtěl reagovat na předchozí vystoupení pana místopředsedy Pospíšila. Trošku jsem se orosil při představě, že je opět ministr, že by byl opět ministr. Zapomněl na jednu věc, kterou tady vždycky říkal při svých vystoupeních k zákonům souvisejícím s občanským zákoníkem či k občanskému zákoníku samotnému. Zapomněl na to, že už se přece píší komentáře a že už mají být komentáře vydány a že to brzy vyjde a jak by to bylo hrozné, kdyby nevyšly a už s tím ti komentátoři počítají. Na to jste, pane bývalý ministře, zapomněl a občas se mi zdá, že to je jediný důvod pro to, proč obhajujete nový občanský zákoník a další předpisy s tím zákonem související.

      Říkal jste jednu věc a já vás trošku nachytám. Vy jste říkal, co by se stalo, kdyby se teď veřejnost, která počítá s tím, že od 1. 1. bude účinný nový občanský zákoník, dva až tři měsíce předtím dozvěděla, že nebude účinný. Já vám řeknu jednu věc. Když se podíváme na rekodifikační zákony, to znamená tento, máme tady zvláštní řízení soudní, občanský soudní řád, veřejné rejstříky, veřejná bezpečnost, když se prostě podíváme na tyto zákony, které s novým občanským zákoníkem nezbytně souvisí, tak kdy budou účinné. Ty budou účinné, když si vezmeme optimistickou variantu možná dva měsíce předtím. (Poslanec Benda hovoří z místa.) Ano, přesně tak. Dva měsíce. Takže panu místopředsedovi vadí, že dva roky čekáme na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a přitom tady schvalujeme velmi zásadní zákony, jako je novela občanského soudního řádu, zvláštní řízení soudní, to jsou prostě velmi důležité normy a přitom dnes v půlce června ještě nevíme, kdy to bude platné a možná na tu legisvakanční lhůtu budou dva měsíce. Já si myslím, že je velká chyba ohánět se tím, že veřejnost čeká na to, že nový občanský zákoník bude účinný. Je to nesmysl. Stejně jako paní kolegyně Klasnová já neznám nikoho, kdo by na to čekal. Ne, že by někdo chtěl vlak nezastavovat. Naopak. Já myslím, že kdyby lidi mohli, tak by z něj nejradši vyskočili. Prostě nový občanský zákoník až možná na ty vaše komentátory nikdo nechce. Takže to je můj postřeh…

    Já bych to krátce shrnul ze svého pohledu. Prostě od 1. 1. 2014 nás čeká velký chaos. Bude nový občanský zákoník. Máme dnes tady zákon, který novelizuje 71 zákonů. Máme tady zvláštní řízení soudní. Máme tady novelu občanského soudního řádu. Máme tady zákon o veřejných rejstřících. Máme tady zákon o veřejné prospěšnosti. Budeme mít nový katastrální zákon, kde, jak víme, koaliční poslanci také nasekali mnoho a mnoho chyb. Takže od 1. 1. nás čeká velký chaos. To je krátké, jednoduché a myslím zásadní sdělení pro veřejnost. A za ten chaos může tato vláda a poslanci, kteří budou hlasovat či kteří hlasovali pro zákony související s novým občanským zákoníkem.“

 

Poslanec Michal Babák:

   „Tady pobíhá spoustu odborníků, například z Plzně, kteří vyučují a školí tyto záležitosti za několik stovek tisíc.“

 

     „Též musím velmi krátce zareagovat na vaše slova, co se týče toho, že z odborných kruhů jsou všechny poznatky takové, že občanský zákoník je potřeba ponechat s účinností od 1. 1. 2014. Já si to taktéž nemyslím. Já si myslím a i jsem absolvoval některé semináře a slyšel jsem spoustu odborníků na toto téma a v žádném případě tam nebyl jasný názor ponechat. Já si myslím, že je tam spousta názorů, aby se tento občanský zákoník odložil. A to slyším i zejména například od profesorů, kteří vyučují na právnických fakultách, kteří dnes říkají, že ještě nejsou vydané ani učebnice na to, jakým způsobem se bude tento občanský zákoník učit. A naopak tady pobíhá spoustu odborníků, například z Plzně, kteří vyučují a školí tyto záležitosti za několik stovek tisíc. A to si myslím, že taktéž není normální. Takže, prosím vás, neříkejte tady věc a nekruťte to, že odborné kruhy jsou v tomto smyslu jasné a jasně se vyjádřily, že je potřeba tento občanský zákoník ponechat s účinností od 1. 1. 2014. To je lež.“

 

Poslanec Jiří Paroubek:

    „Problém byl, že nikdo pana profesora Eliáše nekorigoval.“

     „A samozřejmě že jde o to, kdyby se to (roz. nový občanský zákoník) posunulo o rok dál, že už by to neexistovalo.“

     „…tohle (roz. nový občanský zákoník) je návrat do Rakouska-Uherska, do jeho právního systému. A je to špatně!“

    „Nový občanský zákoník nebude (roz. pro občany) žádným dobrodiním, ale bude něco, co mu bude vyhánět z kapsy více peněz, protože bude více závislý na advokátech nežli dosud.“

 

     „Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím říci, že jsem nechtěl zasahovat do téhle diskuse. Ale musím konstatovat, že výkon bývalého ministra spravedlnosti mě nadzvedl ze židle. Já bych mu chtěl říci, že jeho vystoupení jednak bylo farizejské a také demagogické. Nesvádějte, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, věci na pana prezidenta. Tým, který vznikl, byl samozřejmě úplně jiný po deseti letech než ten, který byl na počátku. Problém byl, že nikdo pana profesora Eliáše nekorigoval. To, co tady vzniklo, je pro běžného občana - a prosím, abychom my, tj. ti z nás, kdo jsou právníci, trochu abstrahovali od své profese, včetně bývalého ministra spravedlnosti, protože pro běžného občana tento nový občanský zákoník nebude žádným dobrodiním, ale bude něco, co mu bude vyhánět z kapsy více peněz, protože bude více závislý na advokátech nežli dosud. A to je možná ten důvod, proč tahle záležitost celá vznikla. Takže je to jedna z nedomyšlených reforem téhle vlády. (Hlasitý projev.)

A samozřejmě že jde o to, kdyby se to posunulo o rok dál, že už by to neexistovalo. To je zřejmé. A o to tady jde. A myslím, že by to bylo dobré, protože tohle je návrat do Rakouska-Uherska, do jeho právního systému. A je to špatně!“

 

Zdroj citací: https://kuc.cz/s1dqu5

  

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy