Vyjádření k dnešní informaci v deníku Právu (rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu)

11.04.2017 09:34

    Vyjádření k informacím zde: https://kuc.cz/4qrq7l (Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal pro deník Právo: S Pelikánem nepeču, kdo bude soudcem Nejvyššího soudu):

 

    Již minulý rok byla na základě mého podnětu na zasedáních občanskoprávního a obchodního kolegiu Nejvyššího soudu řešena problematika obsazování Nejvyššího soudu z řad prvoinstančních soudců. Na toto téma se mezi členy kolegia rozvinula věcná diskuze, která vyústila v závěr (mohu-li to ve zkratce vyjádřit), že by se stran obsazování Nejvyššího soudu z řad prvoinstančních soudců mělo jednat o výjimečné případy, nikoliv o nějaké pravidlo. Převládl názor, že by se standardně měli především oslovovat soudci odvolacích soudů.

     Na těchto zasedáních civilního kolegia ovšem nebyla ani naznačena úvaha (předsedou civilního kolegia či některým z členů kolegia), že se aktuálně uvažuje o jmenování akademiků na post soudce Nejvyššího soudu, případně že v uvedeném směru již došlo k nějakému jednání s ministrem spravedlnosti atd. Z tohoto důvodu se pochopitelně na zasedáních kolegia ani nemohla rozvinout diskuze na toto téma, jakkoliv se jedná o otázky, které se dotýkají soudců Nejvyššího soudu, kteří by s těmito případně jmenovanými akademiky museli v senátech spolurozhodovat; z toho vyplývá přirozený zájem členů civilního kolegia o řešení této otázky, jakkoliv je všem jasné, že mj. i řešení personálních otázek náleží výhradně předsedovi Nejvyššího soudu.

      Svým názorem, publikovaným v deníku Právo dne 6. 4. t. r., jsem chtěl vyjádřit svůj názor k uvedené problematice, především však rozvinout diskuzi na toto téma, což se snad podařilo (viz též: https://kuc.cz/yk7ynv). Ostatně před malou chvílí obdrželi soudci Nejvyššího soudu předvolání od předsedy Nejvyššího , aby se dostavili k dnešnímu "projednání procesu přijímání pravidel pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu."

     

    Můj článek v Právu zde: akademici.pdf (779855)

     

    Poznámka: Zaznamenal jsem na NS řadu (především nesouhlasných) názorů s přímým jmenováním tzv. akademiků na pozici soudce Nejvyššího soudu. Tak kupř. s názorem Soudcovské unie souzní mnou zaznamenaný názor "Touží-li kdokoliv z kolegů z akademické sféry vstoupit do justice, nechť tak učiní. Zásadně však za shodných podmínek, jako ostatní. Nechť začne na prvním stupni a ukáže, co v něm je...Lze uvažovat o výjimkách, ale ty by musely být odůvodněny naprosto mimořádnou osobností typu prof. Knappa či prof. Pelikánové, a na jejich příchodu by musela panovat všeobecná shoda. A i v jejich případe by musely být nastaveny mechanismy, jak řešit situaci, kdy se sebelepší osobnost ukáže být špatným soudcem Nejvyššího soudu." 

     Bylo rovněž připomenuto, že nelze srovnávat situaci Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu (k tomu srov. vyjádření prezidentky SU Daniely Zemanové, jinak soudkyně Nejvyššího správního soudu - https://kuc.cz/m0xnlp). 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy