Za JUDr. Milanem Kohoutkem, bývalým předsedou KS v Ústí nad Labem

30.08.2018 17:31

      JUDr. Milan Kohoutek, bývalý předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, a do července t. r. soudce téhož krajského soudu, zemřel náhle v pondělí 27. 8. 2018 ve věku 65 let.

     Poslední rozloučení s Milanem Kohoutkem proběhne zítra ve 13.00 hod ve smuteční obřadní síni v Děčíně - Folknářích.

     Na Milana Kohoutka v nekrologu vzpomíná např. novinář František Roček zde: https://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/frantisek-rocek-odesel-velky-tichy-sef/

     Po dobu mého působení u KS v Ústí nad Labem Milan Kohoutek vykonával funkci předsedy uvedeného krajského soudu. Byl to slušný člověk, soudce, předseda soudu s vynikajícím přehledem o lidech a dění na soudě. Milan Kohoutek byl známý tím, že u každého krajského soudce perfektně věděl, jak zvládá chod v rámci svého senátního působení. Zajímal se o "své" lidi, byl k lidem slušný, citlivý, chápavý, ale bylo-li třeba, též přiměřeně důrazný.

     Nikdy nezapomenu na "svého" předsedu KS Milana Kohoutka především v období, kdy jsem byl svým způsobem (s ohledem na ochranu svého majetku) po dobu dvou let neplánovaně vtažen do problematiky tzv. dálničního přivaděče v Děčíně, s čímž souviselo období různých podání, anonymů či "podnětů" směřujících na různé osoby. Věřil jsem  tehdy "svému" předsedovi Milanu Kohoutkovi, který na podobné "manýry" reagoval tím, že byl mnou včas a řádně seznámen s danými aktivitami a že v mé mimosoudní činnosti neshledává nic závadového. Pokud se vyskytly nějaké problémy personálního či jiného charakteru u KS v Ústí nad Labem, Milan Kohoutek je řešil s citem, rozvahou a přehledem. Dokonce nekladl ani překážky těm soudcům, kteří z nějakých vážných osobních, rodinných či profesních důvodů usilovali o přeložení mimo obvod ústeckého krajského soudu, byť tamní personální situace byla dlouhodobě nepříznivá. Koneckonců byl to také Milan Kohoutek, který nakonec vyhověl žádosti bývalé předsedkyně Ivy Brožové, která usilovala o mé přeložení k NS do Brna.

     Na JUDr. Milana Kohoutka budu vždy vzpomínat jako na slušného člověka, na vynikajícího předsedu KS v Ústí nad Labem. Čest jeho památce!

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)