Změny v Akademii medicínského práva o. p. s.

26.03.2016 13:34

    Počátkem tohoto roku došlo ke změnám v Akademii medicínského práva o. p. s., která zaměřuje své služby (dle přísl. rejstříku) na vzdělávání v medicínském právu, ale také na poskytování poradenských a konzultačních služeb v medicínském právu, zpracovávání odborných studií a oponentních studií v medicínskému právu. 

     Odborným partnerem této Akademie je také Společnost medicínského práva, spolek, která zajišťuje školení znalců v oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví (https://kuc.cz/n1u06l).

     Z funkce člena dozorčí rady této o. p. s. odstoupil JUDr. Petr Vojtek (soudce Nejvyšího soudu, který je jedním ze spoluautorů Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 obč. zák., /https://kuc.cz/4m8xdkhttps://kuc.cz/r0e1yh/ a je členem lektorkého týmu uvedené akademie) a na jeho místo byla jmenována JUDr. Alena Tobiášová (osoba uvedeného jména a příjmení v uvedené akademii vystupuje rovněž jako člen lektorského týmu, která jinak pracuje na postu náměstkyně ředitele pro organizační, právní věci a personalistiku  Fakultní nemocnice Brno - https://kuc.cz/8p3kfk). 

     Členem dozorčí rady uvedené akedemie nadále zůstává mimo jiné Petr Sláma, jinak společník a jednatel SW Lab, s r. o., která mimo jiné připravila webovou aplikaci k odškodňování nemajetkových újem dle Metodiky umístěné  na internetové doméně www.ztizeni.cz, která je za úplatu přístupná uživatelům (viz též https://kuc.cz/ylrj8u). 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)