Štítek: Ústavní soud

K respektování nálezu Ústavního soudu v konkrétní věci při prolomení zásady nemo plus iuris

A opět "nemo plus iuris" aneb rozdílná judikatura Ústavní soudu a Nejvyššího soudu

Ústavní soud (I. ÚS 2219/2012): Dobrověrné nabytí vlastnického práva představuje samostatný originární způsob nabytí vlastnického práva

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský k NOZ a k úloze NS

Problematiku nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka bude řešit velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Civilní kolegium Nejvyššího soudu se vyjádřilo k otázce nabytí nemovitosti od nevlastníka

O právní argumentaci anebo opět „nemo plus iuris...“

K posuzování otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka po vydání rozsudku velkého senátu NS (R 16/2015)

K pominutí rozsudku velkého senátu OOK NS v otázce nabytí nemovitosti od nevlastníka v pozdějším rozhodnutí Ústavního soudu. K nemožnosti nabytí nemovitosti od nevlastníka v případě absence dobré víry soudy posuzované z hlediska podmínek pro vydržení

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)