Štítek: vydržení

Domnělý právní titul jako právní důvod vydržení pozemku při omluvitelném omylu s ohledem na poměr plochy pozemku v osobním užívání a skutečně drženého pozemku

K posuzování smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřené před R 45/2009. K otázce vydržení vlastnického práva k nemovitosti dle neplatné smlouvy o zajišťovacím převodu

"Nemo plus iuris" aneb ani nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 663/15 nepřináší obrat pro judikaturu Nejvyššího soudu

O právní argumentaci anebo opět „nemo plus iuris...“

Aktuálně k problematice nabytí nemovitosti od nevlastníka

Aktuálně k problematice nabytí nemovitosti od nevlastníka

Vyjádření k poznámkám JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. k problematice "nemo plus iuris" publikovaným v časopise Právní rozhledy č. 1/2016

Rozhodnutí velkého senátu OOK NS v otázce nabytí nemovitosti od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí

Rozhodnutí velkého senátu NS v otázce nabytí nemovitosti od nevlastníka

K nálezu Ústavního soudu SR v otázce "nemo plus iuris": Vývoj sociální reality jako okolnost mající vliv na změnu judikatury

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)