JUDr. Jaroslav Bureš a JUDr. Eliška Wagnerová: Problematika sjednocování judikatury Nejvyšším soudem

07.08.2010 00:48

 

"Mám velké výhrady v současné době k tomu, jak Nejvyšší soud působí jako orgán, který sjednocuje judikaturu, sjednocuje soudní praxi, a to je především úkol paní předsedkyně, aby dokázala vytvořit odpovídající podmínky v budově Nejvyššího soudu, k této stránce její práce mám výhrady. "

JUDr. Jaroslav Bureš, ministr spravedlnosti, 18.2. 2002

 

    "Šlo opravdu o kritiku nebo šlo o takové lehké hození blátíčka, která má na člověku ulpět, aniž by bylo argumentováno, a tady já se domnívám, že šlo o ten druhý případ, protože podívejte se, já bych měla podle pana ministra vytvářet odpovídající podmínky pro sjednocování judikatury. Tady se musím trošičku pousmát, protože jsem to byla já, kdo navrhl do zákona o soudech a soudcích již platného, novelizovaného spolu s občanským řádem loni, vytvoření tzv. velkých senátů u Nejvyššího soudu. Tvůrci té velké novely občanského soudního řádu, mezi něž se řadí pan ministr, odmítali tento institut do této novely dát a až po mých důrazných protestech, včetně v legislativní radě, se ten institut ke sjednocování judikatury do zákona dostal, to za prvé. Za druhé, pokud jde dále o vytváření odpovídajících podmínek pro sjednocování judikatury, víte, soudních rozhodnutí v České republice jsou desítky tisíc, aby je Nejvyšší soud mohl sledovat, nemohl by rozhodovat vlastní kauzy, které k němu napadají."

JUDr. Eliška Wagnerová, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, 18.2. 2002

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy