O autorovi

19.01.2010 22:24

 

 

zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn

(senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)

  

soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006) 

 

 

        Pavel Vrcha se narodil v roce 1966 v Prostějově (jeho předci po staletí žili na Prostějovsku -  Georgius (Jiří) Wrcha, sedlák z Určic † 1. 8. 1766, nebo praděda Georgiuse Wrchy - Jan Wrcha, čtvrtláník z Určic - podle dochovaného záznamu v Lánovém rejstříku panství Plumlov v roce 1668). Vystudoval při zaměstnání Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1990 - 1995).

      Po absolvování středoškolského studia (mat. v r. 1984) vykonal v letech 1985 - 1987 základní vojenskou službu v Hradci Králové (na letištní technické, záchranné a požární pohotovosti).  Do roku 1989 pracoval jako závozník, později též jako řidič autobusu MHD v Praze Dejvicích a v ČSAD Praha Klíčov. Nebyl členem ani kandidátem KSČ, stejně jako jeho rodiče Marie a Břetislav Vrchovi [otec Břetislav (nar. v r. 1923, zemř. v r. 1985, absolvent Reálného gymnázia v Prostějově, v období od 20.10. 1942 do 3.3. 1945 totálně nasazený v Rakousku) byl v roce 1951 v rámci tehdejší akce "77.000 administrativních pracovníků do průmyslu" přeřazen do dělnické profese; sestře Zdeňce, roč. 1954, nebylo dáno doporučení ke studiu na VŠ s odůvodněním, že "rodina nemá kladný vztah k socialistickému zřízení"].

        Po ukončení studia práv vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Ladislavy Palatinové v Kroměříži a posléze v advokátní kanceláři JUDr. Boleslava Pospíšila v Brně. Po složení advokátní zkoušky byl přijat na místo justičního čekatele Krajského soudu v Ústí nad Labem a po ročním výkonu praxe byl jmenován soudcem s přidělením k Okresnímu soudu v Děčíně. Od 1.7. 2001 vykonával funkci soudce (byl členem senátu č. 10 Co) a později byl předsedou odvolacího senátu č. 14 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem. Od 1.11. 2009 byl přeložen k Nejvyššímu soudu České republiky.

        Je členem senátu č. 30 Cdo, který rozhoduje o dovoláních v řízení o způsobilosti k právním úkonům a v detenčním řízení (§ 191a až 191g o.s.ř.), ve věcech uvedených v § 9 odst. 2 o.s.ř., ve věcech sporů o platnosti a účinnosti převodu vlastnických práv s výjimkou věcí náležejících do působnosti jiného senátu, ve věcech sporů podle zákona o rodině. Senát č. 30 Cdo dále rozhoduje ve věcech sporů o náhradu nemajetkové újmy podle § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

      Ve své publikační činnosti se dříve zabýval právem sociálního zabezpečení, problematikou restitucí a transformací zemědělského majetku, rozhodčím řízením. V posledních letech se zaměřuje  na problematiku věcných práv k nemovitostem, katastru nemovitostí a civilního procesu.

      Je ženatý a společně s manželkou Karin (která rovněž nebyla členkou ani kandidátkou KSČ, stejně jako její rodiče),  soudkyní Okresního soudu ve Vyškově, vychovává dvě děti - dceru Kateřinu a syna Pavla. Mezi jeho záliby patří např. chov akrobatických plemen holubů (kuc.cz/qz9mxakuc.cz/mm1s7e), psů (dříve: dobrman, slovenský čuvač, kavkazský pastevecký pes; nyní: irský teriér a foxteriér drsnosrstý), rekreační běh nebo cvičení izraelské sebeobrany Krav Maga (od r. 2012) pod vedením trenéra Mgr. Miloše Tupého (mj. 8. Dan Tradiční Karate Shotokan a 7. Dan Krav Maga Liven International)- http://kuc.cz/wvgydn

  * studium práv - rozhodnutím děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ze dne 31. května 1990, č.j. 14837/90/90 D III/3, na základě výsledků přijímacího řízení přijat od školního roku 1990/1991 k dálkovému studiu oboru právo na uvedené fakultě MU v Brně.

* diplomová práce: Restituční řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (1995, titul Mgr.)

* rigorózní práce: Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zákona č. 265/1992 Sb. s vykonáním státní rigorózní zkoušky z oblasti práva v oboru Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo (2000; udělen titul JUDr.).

* advokátní zkouška složena v Praze dne 8. října 1998

* od 16. listopadu 1998 přijat do pracovního poměru na místo výkonu justičního čekatele v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem s vykonáváním čekatelské praxe u Okresního soudu v Děčíně (přijetí předcházelo mj. psychologické vyšetření s pozitivním závěrem, které bylo vykonáno dne 24. června 1998 v Ústí nad Labem; viz zpráva Psychologické laboratoře LADOP Ústí nad Labem, zpracovaná dr. Jiřím Seidlicem a Mgr. František Konečným, o psychologickém vyšetření jmenovaného ze dne 29. června 1998, č.v. 4347/K; zpráva je součástí pers. spisu jmenovaného)

* uznání advokátní zkoušky za odbornou justiční zkoušku ministrem spravedlnosti JUDr. Otakarem Motejlem dne 11. srpna 1999, pod č.j. 534/99-pers. SO

* soudcem (Okresní soud v Děčíně) jmenován dne 21. října 1999

* soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem od 1.7. 2001

* soudcem Nejvyššího soudu ČR od 1.11. 2009; přitom od 1.4. 2010 (z toho od 1.7. 2010 do 31.12. 2011 předsedou) do 31. 1. 2012 byl členem zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

                         Svého času jsem obdržel takový jízlivý e-mail z ranku předlistopadového "nálepkování"; neznámému autorovi a jemu podobným tímto sděluji, že v době, kdy někteří byli vlastníky "stranické knížky" a naplňovali svou stranickou kariéru, jsem si za "totáče" četl v časopise Spektrum, který mi pravidelně posílalo americké velvyslanectví v Praze. Bylo to v době, kdy jsem snil o studiu práv, ačkoliv jsem věděl, že vzhledem ke svému kádrovému profilu moc šancí nemám...Povedlo se až o něco později. Po roce 1989. Takže členem KSČ jsem opravdu nebyl, a členy KSČ nebyli ani moji rodiče. 

Fotogalerie: O autorovi

Tato fotogalerie je prázdná.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy