Štítky

 1. dobrá víra
 2. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 3. Akademie medicínského práva
 4. Společnost medicínského práva
 5. velký senát Nejvyššího soudu
 6. § 581 o. z.
 7. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 8. znalci
 9. darovací smlouva
 10. obecní zřízení
 11. omezení svéprávnosti
 12. oprávněný držitel
 13. stanovisko Nejvyššího soudu
 14. neplatnost právního jednání
 15. Milan Kindl
 16. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 17. zhlédnutí posuzovaného
 18. Filip Melzer
 19. odložení nového občanského zákoníku
 20. nabyvatel
 21. nov občanský zákoník
 22. nemovitost
 23. nemovité věci
 24. občanský soudní řád
 25. předpoklady přípustnosti dovolání
 26. odmítnutí dovolání
 27. Soudcovská unie
 28. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 29. Pavel Šámal
 30. Petr Lavický
 31. akademici na Nejvyšší soud
 32. soudce Nejvyššího soudu
 33. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 34. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 35. Karel Eliáš
 36. Nejvyšší soudcovská rada
 37. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 38. Ministerstvo spravedlnosti
 39. interpretace
 40. Bílá kniha justice
 41. justice
 42. Robert Pelikán
 43. právo na spravedlivý proces
 44. civilní řád soudní
 45. pracovní komise
 46. rekodifikace procesního práva
 47. Zelená kniha justice
 48. svéprávnost člověka
 49. opatrovník
 50. věcný záměr civilního řádu soudního
 51. předkupní právo
 52. ministr spravedlnosti
 53. soudci
 54. obecní nemovitost
 55. náklady řízení
 56. obec
 57. zastupitelstvo obce
 58. Pavel Hasenkopf
 59. dovolání
 60. vklad
 61. určovací žaloba
 62. soudci Nejvyššího soudu ČR
 63. dokazování
 64. právní posouzení věci
 65. katastr nemovitostí
 66. katastrální úřad
 67. starosta
 68. převodní smlouva
 69. záměr obce
 70. odůvodnění rozsudku
 71. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 72. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 73. SJM
 74. nepřezkoumatelnost
 75. jmenování soudců
 76. nový občanský zákoník
 77. Iva Brožová
 78. Ústavní soud
 79. výběr soudců
 80. Nejvyšší správní soud
 81. kandidát na funkci soudce
 82. judikatura Ústavního soudu
 83. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 84. advokátní tarif
 85. přísudková vyhláška
 86. osvobození od soudních poplatků
 87. Jiří Pospíšil
 88. judikatura Nejvyššího soudu
 89. § 38 odst. 2 obč. zák.
 90. NOZ
 91. školení
 92. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 93. duševní porucha
 94. neplatnost právního úkonu
 95. znalecký posudek
 96. hodnocení důkazů
 97. Eliška Wagnerová
 98. dobré mravy
 99. Nejvyšší soud
 100. vydržení

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)