Štítky

 1. odložení nového občanského zákoníku
 2. velký senát Nejvyššího soudu
 3. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 4. znalci
 5. darovací smlouva
 6. omezení svéprávnosti
 7. dovolací důvod
 8. předpoklady přípustnosti dovolání
 9. odmítnutí dovolání
 10. Bílá kniha justice
 11. justice
 12. Společnost medicínského práva
 13. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 14. oprávněný držitel
 15. nabyvatel
 16. nov občanský zákoník
 17. nemovitost
 18. nemovité věci
 19. Roman Fiala
 20. občanský soudní řád
 21. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 22. neplatnost právního jednání
 23. stanovisko Nejvyššího soudu
 24. Pavel Rychetský
 25. dovolací řízení
 26. civilní řád soudní
 27. Karel Eliáš
 28. obcházení zákona
 29. Nejvyšší soudcovská rada
 30. předseda Nejvyššího soudu
 31. věcný záměr civilního řádu soudního
 32. Miloš Zeman
 33. ústavní soudce
 34. soudce
 35. Petr Angyalossy
 36. Etický kodex soudců
 37. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 38. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 39. soudce Nejvyššího soudu
 40. pracovní komise
 41. rekodifikace procesního práva
 42. svéprávnost člověka
 43. Ministerstvo spravedlnosti
 44. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 45. Soudcovská unie
 46. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 47. etická pravidla
 48. Pavel Šámal
 49. akademici na Nejvyšší soud
 50. Etické zásady chování soudce
 51. předkupní právo
 52. obecní nemovitost
 53. náklady řízení
 54. obec
 55. zastupitelstvo obce
 56. dovolání
 57. vklad
 58. určovací žaloba
 59. jmenování soudců
 60. nový občanský zákoník
 61. NOZ
 62. soudci
 63. ministr spravedlnosti
 64. soudci Nejvyššího soudu ČR
 65. katastr nemovitostí
 66. starosta
 67. převodní smlouva
 68. záměr obce
 69. odůvodnění rozsudku
 70. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 71. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 72. SJM
 73. skutková zjištění
 74. dokazování
 75. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 76. duševní porucha
 77. judikatura Ústavního soudu
 78. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 79. advokátní tarif
 80. osvobození od soudních poplatků
 81. vydržení
 82. dobrá víra
 83. Milan Kindl
 84. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 85. právní jednání
 86. Marie Benešová
 87. kandidát na funkci soudce
 88. Nejvyšší správní soud
 89. Ústavní soud
 90. neplatnost právního úkonu
 91. znalecký posudek
 92. hodnocení důkazů
 93. žaloba určovací
 94. dobré mravy
 95. Nejvyšší soud
 96. § 38 odst. 2 obč. zák.
 97. judikatura Nejvyššího soudu
 98. Jiří Pospíšil
 99. Iva Brožová
 100. zhlédnutí posuzovaného

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)