Štítky

 1. Filip Melzer
 2. Akademie medicínského práva
 3. Společnost medicínského práva
 4. velký senát Nejvyššího soudu
 5. § 581 o. z.
 6. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 7. znalci
 8. darovací smlouva
 9. obecní zřízení
 10. omezení svéprávnosti
 11. předpoklady přípustnosti dovolání
 12. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 13. oprávněný držitel
 14. zajišťovací převod práva
 15. odložení nového občanského zákoníku
 16. nabyvatel
 17. nov občanský zákoník
 18. nemovitost
 19. nemovité věci
 20. Roman Fiala
 21. občanský soudní řád
 22. neplatnost právního jednání
 23. stanovisko Nejvyššího soudu
 24. Pavel Rychetský
 25. odmítnutí dovolání
 26. Bílá kniha justice
 27. Soudcovská unie
 28. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 29. Pavel Šámal
 30. Petr Lavický
 31. akademici na Nejvyšší soud
 32. soudce Nejvyššího soudu
 33. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 34. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 35. Karel Eliáš
 36. Nejvyšší soudcovská rada
 37. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 38. Ministerstvo spravedlnosti
 39. interpretace
 40. justice
 41. Robert Pelikán
 42. právo na spravedlivý proces
 43. prohlášení o majetkových poměrech
 44. civilní řád soudní
 45. pracovní komise
 46. rekodifikace procesního práva
 47. Zelená kniha justice
 48. svéprávnost člověka
 49. opatrovník
 50. věcný záměr civilního řádu soudního
 51. katastr nemovitostí
 52. obecní nemovitost
 53. náklady řízení
 54. obec
 55. dovolání
 56. vklad
 57. určovací žaloba
 58. jmenování soudců
 59. nový občanský zákoník
 60. NOZ
 61. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 62. soudci
 63. ministr spravedlnosti
 64. soudci Nejvyššího soudu ČR
 65. starosta
 66. právní úkon
 67. převodní smlouva
 68. záměr obce
 69. odůvodnění rozsudku
 70. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 71. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 72. SJM
 73. skutková zjištění
 74. dokazování
 75. duševní porucha
 76. neplatnost právního úkonu
 77. kandidát na funkci soudce
 78. judikatura Ústavního soudu
 79. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 80. advokátní tarif
 81. přísudková vyhláška
 82. osvobození od soudních poplatků
 83. vydržení
 84. dobrá víra
 85. Milan Kindl
 86. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 87. Nejvyšší správní soud
 88. výběr soudců
 89. Ústavní soud
 90. znalecký posudek
 91. hodnocení důkazů
 92. žaloba určovací
 93. Eliška Wagnerová
 94. dobré mravy
 95. Nejvyšší soud
 96. § 38 odst. 2 obč. zák.
 97. judikatura Nejvyššího soudu
 98. Jiří Pospíšil
 99. Iva Brožová
 100. zhlédnutí posuzovaného

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)