Štítky

 1. dobrá víra
 2. oprávněný držitel
 3. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 4. Akademie medicínského práva
 5. Společnost medicínského práva
 6. velký senát Nejvyššího soudu
 7. § 581 o. z.
 8. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 9. znalci
 10. darovací smlouva
 11. obecní zřízení
 12. zajišťovací převod práva
 13. stanovisko Nejvyššího soudu
 14. neplatnost právního jednání
 15. Milan Kindl
 16. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 17. zhlédnutí posuzovaného
 18. Filip Melzer
 19. odložení nového občanského zákoníku
 20. nabyvatel
 21. nov občanský zákoník
 22. nemovitost
 23. nemovité věci
 24. občanský soudní řád
 25. omezení svéprávnosti
 26. předpoklady přípustnosti dovolání
 27. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 28. Pavel Šámal
 29. Petr Lavický
 30. akademici na Nejvyšší soud
 31. soudce Nejvyššího soudu
 32. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 33. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 34. Karel Eliáš
 35. Nejvyšší soudcovská rada
 36. věcný záměr civilního řádu soudního
 37. Soudcovská unie
 38. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 39. Ministerstvo spravedlnosti
 40. odmítnutí dovolání
 41. Bílá kniha justice
 42. justice
 43. prohlášení o majetkových poměrech
 44. civilní řád soudní
 45. pracovní komise
 46. rekodifikace procesního práva
 47. Zelená kniha justice
 48. svéprávnost člověka
 49. interpretace
 50. kárná odpovědnost soudců
 51. předkupní právo
 52. soudci Nejvyššího soudu ČR
 53. ministr spravedlnosti
 54. soudci
 55. obecní nemovitost
 56. náklady řízení
 57. obec
 58. dovolání
 59. vklad
 60. určovací žaloba
 61. jmenování soudců
 62. dokazování
 63. právní posouzení věci
 64. skutková zjištění
 65. katastr nemovitostí
 66. starosta
 67. právní úkon
 68. převodní smlouva
 69. záměr obce
 70. odůvodnění rozsudku
 71. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 72. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 73. SJM
 74. nepřezkoumatelnost
 75. nový občanský zákoník
 76. NOZ
 77. Iva Brožová
 78. Ústavní soud
 79. výběr soudců
 80. Nejvyšší správní soud
 81. kandidát na funkci soudce
 82. judikatura Ústavního soudu
 83. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 84. advokátní tarif
 85. přísudková vyhláška
 86. osvobození od soudních poplatků
 87. Jiří Pospíšil
 88. judikatura Nejvyššího soudu
 89. § 38 odst. 2 obč. zák.
 90. školení
 91. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 92. duševní porucha
 93. neplatnost právního úkonu
 94. znalecký posudek
 95. hodnocení důkazů
 96. žaloba určovací
 97. Eliška Wagnerová
 98. dobré mravy
 99. Nejvyšší soud
 100. vydržení

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)