Štítky

 1. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 2. zajišťovací převod práva
 3. oprávněný držitel
 4. Josef Baxa
 5. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 6. Akademie medicínského práva
 7. Společnost medicínského práva
 8. velký senát Nejvyššího soudu
 9. § 581 o. z.
 10. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 11. znalci
 12. Pavel Rychetský
 13. stanovisko Nejvyššího soudu
 14. neplatnost právního jednání
 15. zhlédnutí posuzovaného
 16. Filip Melzer
 17. odložení nového občanského zákoníku
 18. nabyvatel
 19. nov občanský zákoník
 20. nemovitost
 21. nemovité věci
 22. Roman Fiala
 23. občanský soudní řád
 24. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 25. darovací smlouva
 26. omezení svéprávnosti
 27. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 28. Pavel Šámal
 29. Petr Lavický
 30. akademici na Nejvyšší soud
 31. soudce Nejvyššího soudu
 32. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 33. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 34. Karel Eliáš
 35. Nejvyšší soudcovská rada
 36. věcný záměr civilního řádu soudního
 37. Soudcovská unie
 38. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 39. Ministerstvo spravedlnosti
 40. předpoklady přípustnosti dovolání
 41. odmítnutí dovolání
 42. Bílá kniha justice
 43. justice
 44. právo na spravedlivý proces
 45. prohlášení o majetkových poměrech
 46. civilní řád soudní
 47. pracovní komise
 48. rekodifikace procesního práva
 49. svéprávnost člověka
 50. kárná odpovědnost soudců
 51. katastr nemovitostí
 52. ministr spravedlnosti
 53. soudci
 54. obecní nemovitost
 55. náklady řízení
 56. obec
 57. zastupitelstvo obce
 58. dovolání
 59. vklad
 60. určovací žaloba
 61. jmenování soudců
 62. soudci Nejvyššího soudu ČR
 63. dokazování
 64. skutková zjištění
 65. katastrální úřad
 66. projev vůle obce
 67. starosta
 68. právní úkon
 69. převodní smlouva
 70. záměr obce
 71. odůvodnění rozsudku
 72. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 73. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 74. SJM
 75. nový občanský zákoník
 76. NOZ
 77. Ústavní soud
 78. Nejvyšší správní soud
 79. kandidát na funkci soudce
 80. judikatura Ústavního soudu
 81. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 82. advokátní tarif
 83. přísudková vyhláška
 84. osvobození od soudních poplatků
 85. vydržení
 86. dobrá víra
 87. Iva Brožová
 88. Jiří Pospíšil
 89. judikatura Nejvyššího soudu
 90. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 91. duševní porucha
 92. neplatnost právního úkonu
 93. znalecký posudek
 94. hodnocení důkazů
 95. žaloba určovací
 96. Eliška Wagnerová
 97. dobré mravy
 98. Nejvyšší soud
 99. § 38 odst. 2 obč. zák.
 100. Milan Kindl

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)