Štítky

 1. právní jednání
 2. oprávněný držitel
 3. Josef Baxa
 4. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 5. Akademie medicínského práva
 6. Společnost medicínského práva
 7. velký senát Nejvyššího soudu
 8. § 581 o. z.
 9. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 10. znalci
 11. darovací smlouva
 12. zajišťovací převod práva
 13. stanovisko Nejvyššího soudu
 14. neplatnost právního jednání
 15. zhlédnutí posuzovaného
 16. Filip Melzer
 17. odložení nového občanského zákoníku
 18. nabyvatel
 19. nov občanský zákoník
 20. nemovitost
 21. nemovité věci
 22. Roman Fiala
 23. občanský soudní řád
 24. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 25. obecní zřízení
 26. omezení svéprávnosti
 27. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 28. Pavel Šámal
 29. akademici na Nejvyšší soud
 30. soudce Nejvyššího soudu
 31. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 32. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 33. Nejvyšší soudcovská rada
 34. předseda Nejvyššího soudu
 35. věcný záměr civilního řádu soudního
 36. ústavní soudce
 37. Soudcovská unie
 38. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 39. Ministerstvo spravedlnosti
 40. předpoklady přípustnosti dovolání
 41. odmítnutí dovolání
 42. Bílá kniha justice
 43. justice
 44. civilní řád soudní
 45. pracovní komise
 46. rekodifikace procesního práva
 47. Zelená kniha justice
 48. svéprávnost člověka
 49. opatrovník
 50. Petr Angyalossy
 51. katastr nemovitostí
 52. obecní nemovitost
 53. náklady řízení
 54. obec
 55. zastupitelstvo obce
 56. Pavel Hasenkopf
 57. dovolání
 58. vklad
 59. určovací žaloba
 60. jmenování soudců
 61. nový občanský zákoník
 62. soudci
 63. ministr spravedlnosti
 64. soudci Nejvyššího soudu ČR
 65. starosta
 66. právní úkon
 67. převodní smlouva
 68. záměr obce
 69. odůvodnění rozsudku
 70. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 71. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 72. SJM
 73. skutková zjištění
 74. dokazování
 75. NOZ
 76. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 77. Nejvyšší správní soud
 78. kandidát na funkci soudce
 79. judikatura Ústavního soudu
 80. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 81. advokátní tarif
 82. přísudková vyhláška
 83. osvobození od soudních poplatků
 84. vydržení
 85. dobrá víra
 86. Milan Kindl
 87. Ústavní soud
 88. Iva Brožová
 89. Jiří Pospíšil
 90. duševní porucha
 91. neplatnost právního úkonu
 92. znalecký posudek
 93. hodnocení důkazů
 94. žaloba určovací
 95. Eliška Wagnerová
 96. dobré mravy
 97. Nejvyšší soud
 98. § 38 odst. 2 obč. zák.
 99. judikatura Nejvyššího soudu
 100. § 157 odst. 2 o. s. ř.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)