Přeložení soudce prvního stupně (bez jeho odpovídající praxe u odvolacího soudu) rovnou k Nejvyššímu soudu

20.12.2016 10:59

S přeložením soudce (bez jeho odpovídající praxe u odvolacího soudu) rovnou k Nejvyššímu soudu

souhlasím (35) 
46%

nesouhlasím (41) 
54%

Celkový počet hlasů: 76

Poznámky:

Mírná převaha názoru, že bez odpovídající praxe u odvolacího soudu by prvoinstanční soudce neměl být překládám rovnou k Nejvyššímu soudu, vypovídá v této anketě o tom, že dosud standardně vžitý požadavek odpovídající praxe soudce u odvolacího soudu při jeho eventuálním přeložení k Nejvyššímu soudu, již není považován jako nezbytný. Tato minianketa tak potvrzuje obecný trend ve společnosti, v níž se (někdy až extrémně) urychlují kariérní procesy bez časově odpovídající praxe a převládá úporná snaha o co nejrychlejší kariérní postup nezávisle na tom, zda zájemce reflektuje své skutečné schopnosti a možnosti. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy