Štítky

 1. dobrá víra
 2. stanovisko Nejvyššího soudu
 3. zajišťovací převod práva
 4. oprávněný držitel
 5. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 6. Akademie medicínského práva
 7. Společnost medicínského práva
 8. velký senát Nejvyššího soudu
 9. § 581 o. z.
 10. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 11. znalci
 12. neplatnost právního jednání
 13. občanský soudní řád
 14. Roman Fiala
 15. Milan Kindl
 16. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 17. Marie Benešová
 18. zhlédnutí posuzovaného
 19. Filip Melzer
 20. odložení nového občanského zákoníku
 21. nabyvatel
 22. nov občanský zákoník
 23. nemovitost
 24. nemovité věci
 25. darovací smlouva
 26. § 441 obč. zák.
 27. svéprávnost člověka
 28. interpretace
 29. přeložení soudce k Nejvyššímu soudu
 30. Ministerstvo spravedlnosti
 31. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 32. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 33. Petr Lavický
 34. akademici na Nejvyšší soud
 35. soudce Nejvyššího soudu
 36. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 37. Zelená kniha justice
 38. rekodifikace procesního práva
 39. pracovní komise
 40. obecní zřízení
 41. Česká lékařská komora
 42. omezení svéprávnosti
 43. předpoklady přípustnosti dovolání
 44. odmítnutí dovolání
 45. Bílá kniha justice
 46. justice
 47. Robert Pelikán
 48. právo na spravedlivý proces
 49. civilní řád soudní
 50. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 51. předkupní právo
 52. soudci Nejvyššího soudu ČR
 53. ministr spravedlnosti
 54. soudci
 55. obecní nemovitost
 56. náklady řízení
 57. obec
 58. zastupitelstvo obce
 59. Pavel Hasenkopf
 60. dovolání
 61. vklad
 62. dokazování
 63. právní posouzení věci
 64. skutková zjištění
 65. katastr nemovitostí
 66. katastrální úřad
 67. starosta
 68. převodní smlouva
 69. záměr obce
 70. odůvodnění rozsudku
 71. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 72. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 73. SJM
 74. nepřezkoumatelnost
 75. určovací žaloba
 76. jmenování soudců
 77. § 38 odst. 2 obč. zák.
 78. judikatura Nejvyššího soudu
 79. Jiří Pospíšil
 80. Ústavní soud
 81. výběr soudců
 82. kandidát na funkci soudce
 83. judikatura Ústavního soudu
 84. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 85. přísudková vyhláška
 86. osvobození od soudních poplatků
 87. Nejvyšší soud
 88. dobré mravy
 89. rozhodce
 90. nový občanský zákoník
 91. NOZ
 92. školení
 93. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 94. odstoupení od smlouvy
 95. duševní porucha
 96. neplatnost právního úkonu
 97. znalecký posudek
 98. hodnocení důkazů
 99. Eliška Wagnerová
 100. vydržení

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy